YARIŞMA

İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

Bakanlığımız tarafından 1987 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ve 2001 yılından itibaren uluslararası boyutta her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin onuncusu "11-14 Temmuz 2020" tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” ana teması ile düzenlenecek kongremizde işyerlerine yönelik olarak bu ana temaya uygun iyi uygulama ödülleri yarışması düzenlenecektir.


1. AMAÇ

Bu yarışma ile iş sağlığı ve güvenliği alanında “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” ana teması doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve artmasını teşvik etmek, Çalışan-İşveren-İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.


2. İÇERİK VE BAŞVURU

 • Yarışmaya; amaca uygun, sahada tatbik edilmiş, somut hedeflere ulaşmış ve işyerinde Çalışan-İşveren-İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlamış uygulamalar ile başvuru yapılmalıdır.
 • İşyerleri birden fazla uygulama ile başvuru yapabilir.
 • Yarışmaya Kongre internet sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak ve aşağıda belirtilen hususlara uyularak katılım sağlanacaktır.

  1. 1. Öncelikle kongre internet sayfasında yer alan başvuru formu doldurulmalı ve son hali verildikten sonra, formda yer alan “GÖNDER” butonu kullanılarak isggm.yarisma@ailevecalisma.gov.tr elektronik posta adresine iletilmelidir. Form, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun, Türkçe olarak doldurulmalı, anlaşılabilir, sade ve net bir dil kullanılmalıdır.

  2. 2. Form doldurulduktan sonra çıktı alınarak imza ve kaşeleme işlemi yapılmalı, Genel Müdürlüğümüze ulaşan tüm formların aynı içeriğe sahip olması sağlanmalıdır. 

  3. 3. Uygulamayı anlatan video en fazla 5 dakika uzunluğunda olacak şekilde, gerekli görülen fotoğraflarla birlikte bir CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine formda belirtilen “Uygulama Başlığı” ve “Başvuru Sahibi İşyerinin Unvanı” yazılmalıdır.

  4. 4. İmzalı başvuru formu ve hazırlanan CD bir zarf içinde, 5. maddede yer alan adres ve metin zarfın üzerine yazılarak, posta yoluyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

  5. 5. “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Ödülleri (GİGİ-İUÖ)

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
   İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520
   Emek Çankaya/ ANKARA

  6. 6. Başvuru sahipleri formda ve başvuru metninde belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

  7. 7. Yukarıdaki şartlardan birini sağlamayan ve başvuru tarihlerinde ulaştırılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.3. KATEGORİ

İşyerleri ölçek dağılımına göre 1-49, 50-249, 250 ve üstü çalışanın istihdam edildiği işyerleri olarak 3 kategoriye ayrılmıştır. Yapılan başvurular bu kategoriler dikkate alınarak değerlendirilecektir.


4. DEĞERLENDİRME

Yapılan başvurular öncelikle ön eleme jürisi tarafından Değerlendirme Tablosu kullanılarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda her bir kategori için puan sıralamasında ilk 15 sırada yer alan başvurular ikinci aşama değerlendirme amacıyla Ana Jüriye bildirilecektir. Ana jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu her bir kategoride en yüksek puan alan başvurudan başlayarak 1. ,2. , ve 3. Kazanan başvurular Ana Jüri tarafından yine Değerlendirme Tablosu kullanılarak belirlenecektir.


DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm En Yüksek Puan Verilen Puan
Amaca Uygunluk    
Başvurunun “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” temasına uygun içeriğe sahip olması 20  
Yenilikçilik    
Başvuruya ilişkin uygulamanın yenilikçi olması 10  
Katılımcılık ve Talep Şekli    
Uygulamaya yönetimin, profesyonellerin ve çalışanların katılımı ve uygulama talebinin ortak fikir olarak ortaya çıkmış olması 20  
Sürdürülebilirlik    
Uygulamanın etkisinin kalıcı olması 15  
Örnek Olma    
Uygulamanın diğer işletmeler tarafından uygulanabilir olması 15  
Fayda Maliyet Etkinliği    
Uygulamanın ölçülebilir maliyeti ve gerçekleştirilen iyileştirme sonucu elde edilen kazanımların karşılaştırması 20  
Toplam Puan 100  

5. TAKVİM

EYLEM TARİH
Genel Müdürlük web sitesi üzerinden ilan ve başvuruların alınması 13 Şubat 2020
SON BAŞVURU TARİHİ  31 Mayıs 2020 
Başvuruların jüri tarafından değerlendirilmesi 01 - 15 Haziran 2020
Jürinin kazananları seçmesi ve kazananlara bildirim 16 - 30 Haziran 2020
Ödül töreni 11 Temmuz 2020

6.ÖDÜL

Kategori bazında dereceye girenlere;

 1. Plaket + Kongre katılım ücreti muafiyeti
 2. Plaket + Kongre katılım ücreti muafiyeti
 3. Plaket + Kongre katılım ücreti muafiyeti
ödülleri verilecektir.


7. GİZLİLİK

Bu yarışmada istenen bilgiler sadece; Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Ödülleri kapsamında uygun işletmelerin seçilmesi, daha sonrasında ödül alan ve övgüye değer görülen işletmelerin verilerinin Genel Müdürlük ve Kongre internet sitesinde yayınlanması amacıyla toplanmaktadır.

Bilgiler, iyi uygulama ödüllerine katılan örneklerin değerlendirilebilmesi için jüriye aktarılacaktır. Ayrıca, ödül kararının iletilmesi, haber bültenleri, haberler, toplantı davetleri veya anketler gibi kampanya faaliyetleriyle ilgili farklı iletişim biçimlerini yönetmekten sorumlu olacak üçüncü taraf ortaklarına/yüklenicilere de veriler aktarılacaktır.

İnternet siteleri ve yayınlarda açıklanacak veriler şunlardır:

 • İşletmenin adı ve adresi
 • İşletmenin web sitesi
 • Uygulamada ele alınan konular
 • Uygulamanın açıklanması
 • Uygulama ile ilgili resim ve videolar

 

Detaylı Bilgi İçin : isggm.yarisma@ailevecalisma.gov.tr

 

 

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

 


Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Ana Destekleyici