TEKNİK KURSLAR

Eğitim Kursları Konu Başlıkları
Büyük Endüstriyel Kaza Senaryo Dökümanı Hazırlama Eğitimi
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
Elektrik İşlerinde Mesleğe Özgü Gerekli Temel Güvenlik Esasları
İş Hijyeni Kapsamında Elektromanyetik, Fiziksel Ölçümleri
Yüksekte Güvenli Çalışma
Kamu Kurumlarındaki İSG Yapılandırması ve İş Ekipmanları Kontrolüne İlişkin Belgelendirme Süreçleri
Vakalarla Meslek Hastalıkları: Mesleki Akciğer Hastalıkları ve Meslek Hastalıklarında Tıbbi Tanı Süreçleri
Pnömokonyozda Sağlık Gözetimi ve Mevzuat
Güvenli Traktör Kullanımı (Çalışanlara Yönelik)
Yangın Söndürme ve Önleme Teknikleri
Endüstriyel Toksikoloji
Radyolojik Değerlendirme ve ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflaması
İlkyardım Eğitimi
Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Ulusal Kuruluşlar

Ana Destekleyici