DAVET2023 vizyonumuz doğrultusunda ülkemiz; artık yerli ve milli sermayenin imza attığı önemli projelerle, birçok alanda yaptığı yatırımlarla dünyada daha çok söz sahibi olmuştur. Sosyal diyaloğu ön planda tutarak çalışma barışını önceleyen anlayışımız ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini teminat altına almayı amaçlamaktayız.

Bu maksatla çalışanlarımızla işverenlerimizin arasındaki iletişimin güçlü kılınması her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da güvenli işyerlerinin tesisi noktasında çok büyük önem arz etmektedir.

İki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin 10’uncusu 11-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” mottosuyla alanında öncü akademisyenler, uzmanlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla düzenlenecektir. Kongremizin iş sağlığı ve güvenliğinde iletişimin güçlendirilmesi adına; bilimsel çalışmaları duyurmak, geliştirilen çözümleri yaygınlaştırmak aynı zamanda yapılabilecek yeni çalışmalara ilham vermek suretiyle heyecan verici ve çok kıymetli paylaşımlara vesile olacağını ümit ediyorum.

Kongre ile eş zamanlı şekilde düzenlenecek olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Fuarı’nda ise ziyaretçiler iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeniliklerle tanışma fırsatı bulacaklardır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” temasıyla İstanbul’da gerçekleştireceğimiz bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyar, yapılacak etkinliklere tüm paydaşlarımızı ve halkımızı davet ederim.

 

Zehra Zümrüt SELÇUK
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 

Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Ana Destekleyici