ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TARİHÇESİ


Ülkemizde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik ilk düzenlemeler 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu düzenlemeler madencilik sektörüne yönelik yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ardından iş sağlığı ve güvenliği konusu da gündeme getirilmiş ve çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaya başlamıştır. 1936 yılında yayımlanan İş Kanunu içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Bu tarihten sonra yayımlanan İş Kanunları içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler görülmektedir. 1999 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin başlaması ile birlikte her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de AB müktesebatına uyum süreci başlamıştır. 2003 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler içeren 4857 sayılı İş Kanunu yayımlanmış, bu Kanuna bağlı yönetmeliklerle uyumlaştırma çalışmaları yürütülmüştür.

Devlet teşkilatı içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine baktığımızda, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün kuruluş yapılanmasındaki ilk ana hizmet birimlerinden biri olduğunu görülmektedir. 1983 yılında Bakanlık bünyesinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığının kurulması ile Genel Müdürlük İşçi Sağlığı Daire Başkanlığına dönüştürülmüş, 2000 yılında yapılan düzenleme ile tekrar Genel Müdürlük statüsüne kavuşmuş ve yeni görevlerle güçlendirilmiştir. 2001 yılında bu düzenlemenin iptal edilmesi sonrası 2003 yılında yapılan düzenleme sonucunda tekrar Genel Müdürlük olarak görevlerini yürütmeye başlamıştır. Ülkemizde çalışma hayatının gelişimi, dinamizmi ve AB adaylık süreci düşünüldüğünde Genel Müdürlük yapılanması içerisinde iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması önemli bir adım olmuştur.

Ülkemiz 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üyeliğinin ardından Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliğini kazanmıştır. 1968 yılında da Uluslararası Çalışma Örgütü Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Özel Fonu’ndan sağlanan finansman ile bir uzman iş sağlığı ve güvenliği merkezi kurulum çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fon İdaresi (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcileri arasında 1968 tarihinde “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması” imzalanmış, 26 Mart 1969 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)” kurulmuştur. İSGÜM’ün kuruluşuyla birlikte araştırma çalışmalarını yürütecek bir birimin varlığı da bu alandaki çalışmalara hız kazandırmıştır. İSGÜM bünyesinde çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla ilk kurulduğu günden itibaren işyeri ortam ölçüm, test ve analizleri ve sağlık gözetimi çalışmaları,  gelişmiş laboratuvar teknik altyapısı ve yetkin personeli ile gerçekleştirilmiştir. Bugün İSGÜM, iş hijyeni alanında sahada hizmet veren laboratuvarları yetkilendiren, yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine önemli katkılar sunan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bir birimidir.

2018 yılı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası yapılanmada İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimlerinden biri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kapat...

Gelenekselleşen Uluslararası İSG Kongresi, farklı hedef kitlelere ve çalışma hayatının güncel konularına uygun olarak hazırlanan içerikleriyle İSG kültürünün gelişmesine katkı sağlayan ve İSG alanında dünyadaki gelişmelerin ve uygulamaların tartışıldığı önemli bir etkinliktir. Sürekli gelişen ve büyüyen ekonomimizin lokomotifi olan çalışma hayatımızdaki değişimleri göz önünde bulunduran ve bu alandaki tüm aktörleri bir araya getirmeyi hedeflediğimiz 10. Kongremizde “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” temasıyla devlet, çalışan ve işveren arasında güçlü iletişim köprüsünün güvenli işyerlerinin tesis edilmesine sağlayacağı katkılar tartışılacaktır. 

Bakanlığımız, ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı, 2001 yılından itibaren her iki yılda bir gerçekleştirilen “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongreleri” ile bir adım ileriye taşımıştır. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) ile birlikte 2011 yılında İstanbul’da 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine ev sahipliği yaparak başarılı bir organizasyona imza atmıştır.

Şu ana kadar uluslararası düzeyde düzenlenen kongre ve konferansların ana temaları aşağıda yer almaktadır;

 • İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Yönetimi,
 • KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Özel Risk Grupları,
 • Güvenlik Kültürü,
 • Risk Değerlendirmesi,
 • İş Teftişin Rolü/Küresel Ekonominin İş Sağlığı ve Güvenliği Etkisi,
 • İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İş Birliği
Bu yıl düzenlenecek olan 10.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde dünyanın birçok yerinden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, çalışma hayatı ile ilgili taraflar ve öğrenciler bir araya gelerek “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” ana teması altında bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini “11-14 Temmuz 2020” tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde paylaşma imkânı bulacaklardır.

145 ülkeden 1796 yabancı ve 3590 yerli olmak üzere toplamda 5386 katılımcı ile 2010 Kültür başkenti İstanbul’da 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Dünya İSG Kongresi, Dünya İSG Kongreleri arasında bugüne kadar sağlanan en yüksek katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye katılımı iş sağlığı ve güvenliği konusuna toplumun dikkatinin çekilmesi ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca Türkiye’nin bu konudaki siyasi iradesini göstermesi bakımından önemli bir fırsat olmuştur. 33 ülke Çalışma Bakanının katıldığı Bakanlar Zirvesi sonunda “İstanbul Deklarasyonu” imzalanarak yayınlanmıştır. Çalışma Bakanları düzeyinde imza altına alınan “İstanbul Deklarasyonu” Kongrenin İSG tarihinde özel bir yer almasını sağlamıştır. Ayrıca 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde aşağıdaki birçok “ilk”e imza atılmıştır;

 • İlk defa Çalışma Bakanları Zirvesinin gerçekleştirilmesi
 • En fazla katılımcı sayısı (5386)
 • En fazla uluslararası katılımcı (1796)
 • En fazla bildiri başvurusu (1076)
 • En fazla katılımcı ülke sayısı (145 ülke)
 • En fazla fuar katılımcı sayısı (13667)
 • En fazla film ve multimedya başvurusu (232)
 • En fazla akredite basın kuruluşu katılımı (203)

Yeniliklerden haberdar olmak için
e-mail listemize katılın

Gönder

Önemli Tarihler
 • Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  10 Nisan 2020
 • Erken Kayıt Son Tarih
  13 Mart 2020
Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Ana Destekleyici