BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 

 

Günümüz teknolojisi ve çalışma koşullarında; iş sağlığı ve güvenliği alanında, çalışma hayatının aktörlerinden işveren, çalışan ve devlet otoritelerinin arasında iletişimin etkisini konu alan, özgün fikirler, değişik bakış açıları ve çözümcü yaklaşımlar ile bu alanda verilmek istenen tüm olumlu mesajlar “GÜÇLÜ İLETİŞİM, GÜVENLİ İŞYERİ” temalı ana oturumda siz değerli katılımcılara aktarılacaktır.


BİLDİRİ BAŞLIKLARI
ANA OTURUM
“GÜÇLÜ İLETİŞİM, GÜVENLİ İŞYERİ”
1 Çalışma Hayatındaki Aktörlerin İSG Açısından Algı ve Beklentileri 14 Özel Politika Gerektiren Gruplar ve İSG
2 Yol Güvenliği 15 Kamuda İSG
3 Acil Durum Senaryoları 16 İSG'de İK Yönetimi
4 İSG'nin Hukuki Boyutu 17 Uluslararası İSG yaklaşımları
5 İSG'nin Cezai Boyutu 18 İSG Yönetim Modelleri
6 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri 19 Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri
7 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı 20 Yüksekte Çalışma
8 İSG'de Etkili İletişim 21 Çalışma Hayatında Şiddet
9 Endüstriyel Toksikoloji 22 Ergonomi
10 Medyada İSG 23 Meslek Hastalıkları
11 İSG Eğitimlerinde Yeni Yaklaşımlar 24 Kaza Kök-Neden Analizi
12 Her Yerde Güvenlik 25 İSG'de Bilişim Uygulamaları
13 Doğru Planlama ve Tasarım 26 KKD’de Yeni Yaklaşımlar

Bildiri Kabul Kuralları

Sözlü sunum yapmak isterseniz, https://www.abstractagent.com/2020tiosh/ adresinden ulşabileceğiniz form aracılığıyla Kongre Sekretaryasına sunumunuzun bir özetini (en fazla 300 kelime, gerektiğinde ingilizce çevirisiyle) göndermeniz gerekmektedir.
Tüm özetler Bilimsel Komite’ye iletilecektir. Bilimsel Komite, özeti değerlendirecek ve özetin sözlü sunum/poster sunumu için uygun olup olmadığını belirleyecektir. Bununla birlikte, katılımcılar bildirilerini afiş olarak sunmayı seçebilirler.
Poster sunmak isterseniz, posterinizin bir özetini (İngilizce olarak en fazla 300 kelime) https://www.abstractagent.com/2020tiosh/ adresinden ulaşabileceğiniz form aracılığıyla Kongre Sekretaryasına göndermeniz gerekmektedir.

 

Bildiri Sunumları İçin Kurallar

Bildiriler MS Word biçiminde, yazı tipi boyutu 12, yazı tipi Times New Roman ve satır aralığı 1 ile sunulmalıdır. Başlık, yazı tipi boyutu 14 kullanılarak büyük harf olmalıdır. Sağ üst köşede yazarın adı ve soyadı, sonraki satırda Üniversite / Kurum / Kuruluş adı bulunmalıdır. Çoklu yazarların hazırladığı bildirilerde, sunuyu yapacak yazarın isminin altı çizilmelidir.

 

Poster Sunumları İçin Kurallar

Her posterin en üst kısmında; posterin adı, yazarın adı ve kurumu bulunmalıdır. Yazarın iletişim adresi de burada belirtilmelidir. Poster başlığı en az 2,5 cm olmalıdır.
Giriş bölümünde posterin amacına ilişkin kısa bir özet olmalıdır. Ardından, metot, material,ve yöntem ile bulgular bölümleri yazılmalıdır. Amaç odaklı tartışmalar bir sonuçla tamamlanmalıdır.

 

Bildiri Özeti Takvimi

Bildiri Özetleri Başvuruları: 15 Ekim 2019 - 10 Mayıs 2020
Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Ana Destekleyici