Program Genel Bakış

Tarih : 08 - 11 Mayıs 2016
Yer : Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye
Düzenleyen : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Hedefler : Konferans,
  • İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek amacıyla katılımcıların bilgilerini, uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşacakları bir forum tesis edecek,
  • Bütün ilgili taraflar arasında iletişim ağı ve ittifaklar oluşturup güçlendirirken, işbirlikleri için bir zemin oluşturacak ve ilişkileri güçlendirecek,
  • Çok kısa sürede uygulamaya geçebilecek bilgi, stratejik ve pratik fikirlerin ortaya konacağı bir platform tesis edecektir.
Ana Tema : “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği”
Konferans Dili : Konferansın resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

Ana Konular

Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası ve Ulusal Kuruluşların Rolü Dahili ve Harici İSG Hizmet Sunucuları
Merkezi ve Yerel Yönetimlerde İSG Uygulamaları Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar
İşletmelerin Kurumlsal Sosyal Sorumluluğu - Tedarik Zinciri Yönetiminde İSG Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Geliştirilmesi
İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Ergonomi ve İSG
İSG'nin Eğitim Sistemi'ne Entegrasyonu Kimyasalların Kullanımında İSG
Mesleki Eğitim ve İSG İş Hijyeninin İSG'de Rolü
Davranış Esaslı İş Güvenliği Yönetimi Maden Sektöründe İSG
İş Kazaları ile İletişim ve Koordinasyon Arasındaki İlişki İnşaat Sektöründe İSG
Planlama ve Proje Tasarımında İSG Tarım Sektöründe İSG
İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki İş Kazaları ve Kök-Neden Analizi
İSG Konusunda Teşvik Yöntemleri ve Geliştirilmesi Sektörel Uzmanlaşmanın İSG'ye Etkileri
İSG Alanında Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG
İSG Alanında İdari ve Cezai Yaptırımlar Kentsel Dönüşüm ve İSG
Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı İSG Açısından Acil Durumlara Hazır Bulunma
Çalışan Temsilcilerinin Rolünün Etkinleştirilmesi Kişisel Koruyucu ve Donanımların Seçimi ve Kullanımı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İşe Bağlı Trafik Kazaları
İSG Yönetim Sistemleri İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri
İç - Dış Yönetim ve Teftiş Mekanizmalarının İSG Üzerinde Etkisi Ürün Güvenliği ve İSG


 
 
Ana Sayfa               Davet               Organizasyon               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: eto.isggm@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale