Ana Oturumlar

Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği9 MAYIS 2016

 • » SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (9 MAYIS PAZARTESİ / 10:45 - 12:30 / HALİÇ SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Erhan BATUR
  Müsteşar Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Kasım ÖZER
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
  ÇSGB - Türkiye
  Ülke Düzeyinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği
  Brenda O'BRIEN
  Brüksel Ofis Müdürü
  Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı - Belçika
  AB İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın Sürdürebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Faaliyetleri
  Hans-Horst Konkolewsky
  Genel Sekreter
  Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği - İsviçre
  Sosyal Güvenliğin İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Sürdürülebilirliğine Etkileri
  Nancy Leppink
  Çalışma Hayatı,İş Teftiş ve İSG Şubesi Şefi
  Uluslararası Çalışma Örgütü - İsviçre
  Uluslararası Çalışma Örgütü Direktiflerinin İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Sürdürülebilirliğine Etkileri
 • » HEDEF SIFIR (9 MAYIS PAZARTESİ / 10:45-12:30 / SADABAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Dr. Walter EICHENDORF
  Genel Müdür Yardımcısı
  Alman Sosyal Kaza Sigortaları Kurumu (DGUV) - Almanya
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Christian KELLNER
  Genel Müdür
  Alman Yol Güvenliği Konseyi (DVR) - Almanya
  “Hedef Sıfır” ın başlangıcı ve geçmişi
  Pete KINES
  Kıdemli araştırmacı
  Çalışma Ortamı Ulusal Araştırma Merkezi - Danimarka
  Avrupa'daki İşletmelerde "Hedef Sıfır"
  Ho Siong HIN
  İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi
  Singapur İşgücü Bakanlığı - Singapur
  Singapur "Hedef Sıfır" Stratejisinin Uygulanması
  Helmut Ehnes
  Genel Sekreter
  Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı: Maden İşkolu - İsviçre
  Dünyada "Hedef Sıfır"ın Uygulanması için ISSA'nın Yedi Altın Kuralı

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » Göçmen Çalışanlar ve İSG (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / TOPHANE SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Dr. Ali Kemal SAYIN
  Müsteşar Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Dr. Özgür ERDEM
  Doktor
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Türkiye
  Göçmen çalışanların sağlık durumları, mesleki hastalıkları ve bu konunun Halk Sağlığı açısından değerlendirilmesi
  Necla UZ
  Çalışma Uzmanı
  CSGB
  Göçmen çalışanların istihdamı
  Silvana CAPUCCIO
  Kıdemli Yetkili
  Ulusal Politikalar Bölümü, İtalya Genel Çalışma Konfederasyonu (CGIL) - İtalya
  Avrupa Ülkelerindeki İnşaat ve Tarım Sektöründe Çalışan Göçmen Çalışanların Mesleki Tehlikelerden ve İş ile İlgili Kazalardan nasıl korunacağı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi
  Dr. Mozhgan ZACHRISON
  Akademisyen
  İsveç Zirai Bilimler Üniversitesi - İsveç
  Tarım Sektöründe Göçmen Çalışanlar
  Manuela TOMEİ
  İş ve İstihdam Koşulları Program Direktörü
  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) - İsviçre
  Göçmen Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Geliştirilmesi: Dünya’da Yaşananlar ve Politika Geliştirmenin Zorlukları
 • » İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Nedeniyle İşverenin Hukuki, İdari ve Cezai Sorumluluğu (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00 - 17:30 / HALİÇ SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Faruk BİLİR
  ÇSGB, 1. Hukuk Müşaviri
  Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR
  Akademisyen
  Marmara Üniversitesi - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Nedeniyle İşverenin Hukuki Sorumluluğu
  Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
  Akademisyen
  Gazi Üniversitesi - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Nedeniyle İşverenin Cezai Sorumluluğu
  Prof. Dr. Refik KORKUSUZ
  Akademisyen
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Nedeniyle İşverenin İdari Sorumluluğu
  Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ
  Akademisyen
  Gazi Üniversitesi - Türkiye
  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Sorumluluğu
  Halil YILMAZ
  Yargıtay Üyesi
  Yargıtay - Türkiye
  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde İşverenin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay'ın İlke Kararları
  Neal STONE
  Politika ve Standartlar Direktörü
  İngiltere Güvenlik Konseyi - İngiltere
  Sağlık ve Güvenlik hatalarının yüksek maliyeti: Büyük Britanya’daki sağlık ve güvenlik suçlarının ceza teammülleri içinde yakın zamandaki devrimsel değişimi
 • » Dahili ve Harici İSG Hizmet Sunucuları (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / SADABAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Sedat YENİDÜNYA
  Genel Müdür Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Erdinç GÜNAY
  Temsilci
  Tez Medikal OSGB - Türkiye
  Organizasyonel Yapılanma ve Yetkinlik
  Ali Rıza TİRYAKİ
  Temsilci
  Artı OSGB - Türkiye
  Çalışanların İSG Eğitimleri
  Dr. Ali Koray KENZİMAN
  Şube Müdürü
  Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü - Türkiye
  Toplum Sağlığı Merkezi Modeli
  Dr. Rahime KAÇMAZ
  Doktor
  Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı - Türkiye
  Mobil Sağlık Araçları
  Funda ÖZÇELİK
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  Harici İSG Hizmetlerinde Standart İhtiyacı

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » Maden Sektöründe İSG (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / EYÜP SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Mustafa AKTAŞ
  Genel Müdür
  TKİ - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Ian MOORE
  Projeler Müdürü
  Polyak Eynez Madencilik - Türkiye
  İyi Uygulama Teknolojileri ve Uzmanlığın Uygulaması ile Polyak Eynez’de Çekirdek Risk Yönetimi
  Mehmet TOMBUL
  Enerji Hammadde ve Metalik Maden Daire Başkanı
  Maden İşleri Genel Müdürlüğü - Türkiye
  MİGEM Ferdi Kaza Sigortası
  Rıdvan MEVSİM
  İş Müfettişi
  ÇSGB - Türkiye
  Yeraltı Kömür Madenlerinde Metan Patlaması Riskinin Hata Ağacı Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Yasin Dursun SARI
  Akademisyen
  Anadolu Üniversitesi - Türkiye
  Ulusal Mevzuat ile ILO 176 Sayılı Sözleşmenin Karşılaştırılması
  Mohammad SHAHRİARİ
  Akademisyen
  Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkiye
  Kireçtaşı Ocaklarında Başlıca Tehlikeler Nelerdir?
 • » Mesleki Eğitim ve İSG (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / FENER SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Metin KARAMAN
  Başkan Yardımcısı
  Mesleki Yeterlik Kurumu - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  İsmail GÜLTEKİN
  İş Güvenliği Dairesi Başkanı
  ÇSGB - Türkiye
  İsg Açısından İstihdamda Mesleki Eğitim  Zorunluluğunun Süreci ve Karşılaşılan Güçlükler
  Dr. Ulrike BOLLMANN
  Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı
  Alman Sosyal Kaza Sigortası
  Çalışma ve Sağlık Enstitüsü (IAG) - Almanya
  Önleme Kültürünün Geliştirilmesi İçin Yeterlilikler
  Özkan AVCI
  Merkez İSGB Koordinatörü
  Milli Eğitim Bakanlığı - Türkiye
  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Sürecinde İSG Eğitimleri
  Mehmet ORDUKAYA
  Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı
  Mesleki Yeterlilik Kurumu - Türkiye
  Ulusal Yeterlilik Sistemi ve İSG açısından Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
  Ulaş YILDIZ
  Avukat
  Türkiye İşveren Sendikaları
  Konfederasyonu (TİSK) - Türkiye
  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Mesleki Eğitimin Rolüne İlişkin Görüş ve Önerileri

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / HASKÖY SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Mehmet BOZDEMİR
  Genel Sekreter
  Türk Standartları Enstitüsü (TSE) - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Chris WRAITH
  Teknik ve İş Güvenliği Yetkilisi
  Uluslararası Kaldırma Araçları Federasyonu (IPAF) - İngiltere
  Hareketli Kaldırma Platformları
  Yusuf ERSÖZ
  Başmühendis
  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları - Türkiye
  Muharrem ETÇİBAŞI

  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları - Türkiye
  Gaz Tanklarının Fiziki Durumlarının İncelenmesi ve Akustik Emisyon Testi
  Rıza Harun ÖZER
  İş Müfettişi
  ÇSGB - Türkiye
  Periyodik Kontrollerdeki Hataların Raporların Uygunluğuna Etkisi
  M. Said AĞAOĞULLARI
  İSG Uzmanı
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye
  İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü- Gelişmiş Ülkelerin Yaklaşımları ve Hedeflerimiz
  Hasan MÜFTÜOĞLU
  Enerji ve Ulaşım Bölüm Müdürü
  Türk Loydu - Türkiye
  Periyodik Kontrol
 • » Ürün Güvenliği ve İSG (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / HASKÖY SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Yavuz Sultan Selim EKER
  İSGGM PGD Daire Başkanı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Av. Önder CANPOLAT
  Hukuk Müşaviri
  Gümrük Ticaret Bakanlığı - Türkiye
  Ürün Güvenliğinde Hukuki Sorumluluklar
  Devran AYIK
  Daire Başkanı
  Ekonomi Bakanlığı - Türkiye
  Ürün Güvenliği Kavramı ve Ekonomik Boyutu
  Ahmet ERSOY
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  İşyerlerinde Güvenli Ürün Seçimi
  Fatih TAN
  Kurum Başkan Yardımcısı
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu - Türkiye
  Sağlığın Korunmasında Ürün Güvenliği
  Erol FERHAT
  Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Türkiye
  Makine Kaynaklı İş Kazalarında Ürün Güvenliğinin Önemi

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » İş Hijyeninin İSG’de Rolü (9 MAYIS PAZARTESİ / 14:00-15:30 / KASIMPAŞA 1-2 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: İsmail GERİM
  Genel Müdür Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
  Akademisyen
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye
  İş hijyenine göre işyeri ortamında çalışma standartları ve prosedürleri, önleme yöntemleri, korunma, tehlike tanımlama teknikleri ile Dünya'da iş hijyenistliği ve Türkiye'deki yaklaşım
  Dr. Özkan Kaan KARADAĞ
  Doktor
  İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi - Türkiye
  Endüstriyel toksikoloji sonucu oluşan toksik maruziyetler, mesleki zehirlenmeler ve kronik hastalıklar
  Kağan YÜCEL
  Mühendis
  İSGÜM - Türkiye

  İş Hijyeni Laboratuvarlar Yetkilendirme Süreci ve Güncel Durum

  Dr. Joanna KOWALSKA
  Doktor
  Çalışanları Koruma Merkez Enstitüsü (CIOP) - Polonya
  Çalışma Ortamındaki Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Analizi ve Kişisel Hava Örnekleme Metotları
  Christian SCHUMACHER
  Yönetici
  Almanya İş Güvenliği ve Yasal Kaza Sigortası Enstitüsü (IFA) - Almanya
  Kişisel Hava Örnekleme Metotları ve Toz Analizi

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...

 • 10 MAYIS 2016

  » Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Sürdürülebilir Yaklaşımlar (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / HALİÇ SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Dr. Serhat AYRIM
  Müsteşar Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Doç. Dr. Mustafa Kemal BAŞARALI
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı
  Sağlık Bakanlığı - Türkiye
  Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Çok Sektörlü Yaklaşım
  Dr. Gürsel GÖKMEN
  Kurum Başhekimi
  Ford Otosan - Türkiye
  Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Bütünsel Bakış Açısı
  Dr. Pavel URSU
  DSÖ Türkiye Temsilcisi
  DSÖ Ankara - Türkiye
  Sürdürülebilir Gelişim Perspektifinde Çalışan Sağlığı
  Hüseyin VURAL
  Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanı
  SGK - Türkiye
  Meslek Hastalıklarına İlişkin Yasal Düzenlemeler
  Dr. Mürşit ÖKMEN
  Meslek Hastalıkları Kurul Üyesi
  SGK Ankara İl Müdürlüğü - Türkiye
  Meslek Hastalıklarına İlişkin Süreçlerin Uygulamaları Boyutu
 • » İç ve Dış Teftiş Mekanizmalarının İSG'ye Etkisi (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / SADABAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Lütfi ALPSOY
  İş Başmüfettişi
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Wilbur OH
  Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
  Singapur İşgücü Bakanlığı - Singapur
  Etkili Bir Yasal Düzenleme Çerçevesi Oluşturmak – Singapur’un Deneyimleri
  Sidem KANER
  Akademisyen
  Pamukkale Üniversitesi - Türkiye
  Ege Bölgesi Yapı İşlerinde Yapılan İş Teftişleri Sonucu Oluşan İşveren Farkındalığının İncelenmesi
  Mehmet Nuri GÖRÜCÜ
  İş Teftiş İstanbul Grup Başkan Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
  İş Teftişi'nin İSG Boyutuyla Değerlendirilmesi
  Adel Mahmoud ZAKARİA
  Akademisyen
  King Abdulaziz Üniversitesi - Suudi Arabistan
  Hartum ve Omdurman’da Yer Alan Farklı Sektörlerde Çalışanların Çalışma Performanslarında İş Stresi Etkileri & İşyeri Araştırması

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğu- Tedarik Zinciri Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / EYÜP SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Serdar ŞARDAN
  Genel Sekreter
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Ergün TÜZÜN
  İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Refah Kıdemli Müdürü
  Vodafone Türkiye - Türkiye
  Tedarik Zinciri Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği
  Murat GÖÇENER
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  İSG Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Erika USTAİLİEVA
  İş Geliştirme Danışmanı ve Sürdürülebilirlik& Kimyasal Yönetimi Danışmanı
  Cosanta BV/TNO - Hollanda
  İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  Yücel YETİŞKİN
  Eğitmen
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası - Türkiye
  Çimento sektöründe alt iş veren ve yüklenici işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi
 • » İnşaat Sektöründe İSG (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / FENER SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Kasım KAYIHAN
  Yapı İşleri Genel Müdür
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Dr. Georgios D. PANOPOULOS
  İş Güvenliği Uzmanı
  ISSA İnşaat Bölümü - Yunanistan
  Yükü Paylaşmak; Roller ve Sorumluluklar
  Mehmet Kayhan TOPALOĞLU
  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  ÇSGB - Türkiye
  Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı
  Alperen Fatih DURSUN
  İSG Uzman Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
  Güvenli İskele Projesi
  Murat AKINBİNGÖL
  Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Türkiye
  Yapı Denetim Kuruluşları ve İSG
  Serkan ÇETİNCELİ
  İş Başmüfettişi
  ÇSGB - Türkiye
  İnşaat Sektöründe İş Teftişi Uygulamaları
 • » Tarım Sektöründe İSG (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / TOPHANE SALONU) Devamı için...

  Moderatör/Konuşmacı: Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
  Akademisyen
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi - Türkiye
  Mevsimlik tarım işçilerine yönelik bir risk yönetimi programı
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  M. Osman ENGÜR
  Akademisyen
  İstanbul Üniversitesi - Türkiye
  Orman İşlerinde Yaşanan İş Kazalarına “5 N 1 K” Yaklaşımı ve İş Güvenliği
  Theodor Valerian HARATAU
  Başkan
  Romtens Vakfı - Romania
  Tarım Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği ile Uzman, Yönetici ve Çalışanlara Bilgi Aktarımını Amaçlayan Avrupa Sosyal Fonu Projesi PSCR2’nin Sonuçları
  Prof. Dr. Hafiz Hulusi ACAR
  Akademisyen
  Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye
  Ormancılıkta odun üretiminde iş sağlığı ve güvenliği
  Doç. Dr. Emine Selcen DARÇIN
  Akademisyen
  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Türkiye
  Tarımsal faaliyetlerde yüksekten düşme kazaları

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » İSG Açısından Acil Durumlara Hazır Bulunma (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / BALAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Bilge AYDIN
  ÇSGB Strateji Başkanlığı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
  Akademisyen
  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Türkiye
  Sürdürülebilir Acil Durum Planlaması (0370)
  Dr. Ermanno ERRANİ
  Büyük Endüstriyel Kazalar Bölge Müdürü
  ARPA - İtalya
  SEVESO Kuruluşları için Harici Acil Durum Planlanması
  Yusuf Ziya BOLAT
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  Acil Durum Planı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
  Abdurrahman İNCE
  Merkez Amiri
  İBB İtfaiye Eğitim Merkezi - Türkiye
  Acil Durum Servislerinin ve Acil Durum Ekiplerinin Müdahale Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  Ejder ERBAY
  Müessese Müdürü
  TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü - Türkiye
  TTK Amasra Müessesesi Yeraltı Madenciliğinde İSG Uygulamaları
 • » İSG Konusunda Teşvik Yöntemleri ve Geliştirilmesi (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / HASKÖY SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Yusuf ALPER
  Akademisyen
  Uludağ Üniversitesi - Türkiye
  6331 Sayılı Kanunla KOBİ’lere Sağlanan Desteğin Etkinliği
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  İbrahim ÖZÇELİK
  İşverenler Daire Başkanı
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - Türkiye

  3 Yıl İş Kazası Olmayan İşyerlerindeki Prim Oranları

  Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ
  Akademisyen
  Pamukkale Üniversitesi - Türkiye
  Ekonomik Teşviklerin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkisi
  Z. Ulaş YILDIZ
  Avukat
  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) - Türkiye
  Dünyadaki İSG Teşviki Uygulamaları
 • » Kentsel Dönüşüm ve İSG (10 MAYIS SALI / 10:45-12:30 / KASIMPAŞA 1-2 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Vedad GÜRGEN
  Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Şengül COŞAR
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Projelerinde Asbest Riskinin Değerlendirilmesi
  Roger WILLEY
  Teknik Müdür
  ACS Fiziksel Risk Kontrolü Ltd. - Asbest Birimi - İngiltere
  İngiliz Bakış Açısıyla Türkiye’deki Asbest İlişkili Risklere Genel Bakış
  Doç. Dr. Senayi DÖNMEZ
  Akademisyen
  Çankırı Karatekin Üniversitesi - Türkiye
  Yapıların Yıkım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  Aynur Şule SÜMER
  Çevre Müdürü
  Kadıköy Belediyesi - Türkiye
  Kentsel Dönüşüm ve Asbest Gerçeği
 • » İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki (10 MAYIS SALI / 10:45 - 12:30 / KASIMPAŞA 3-4-5 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Erdem ÖZDEMİR
  Akademisyen
  Marmara Üniversitesi - Türkiye
  İnsan Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisine Hukuki Bakış
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Fatih KOÇ
  Çalışan İlişkileri Müdürü
  First Quantum Çayeli Bakır İşletmeleri - Türkiye
  İş Sağlığı Güvenliğinin İşyeri Organizasyon Yapısındaki Yeri Ne Olmalı? Uygulama Örnekleri
  Levent IŞILDAK
  Yönetici
  Teges Tesis Geliştirme Servisleri Ltd. Şti. - Türkiye
  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile İnsan Yönetimi Birimleri Arası İlişkiler Ve Uyum: Karşılaşılan Sorunlar
  Fatih Mehmet UĞUR
  İnsan Kaynakları Direktörü
  Anadolu Isuzu Otomotiv San.Tic. A.Ş. - Türkiye
  İş Güvenliği İnsan Yönetiminin Bir Konusu Haline Geliyor Mu ?”
 • » İş Güvenliği Profesyonellerinin, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin, Asıl İşverenlerin, İşçilerin ve Kamu İşverenlerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumluluklar (10 MAYIS SALI / 14:00 - 17:30 / HALİÇ SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
  Akademisyen
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
  Akademisyen
  İstanbul Üniversitesi - Türkiye
  İş Güvenliği Profesyonellerinin Hukuki Niteliği, iş Güvencesi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumlulukları
  Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
  Akademisyen
  Sosyal Bilimler Üniversitesi - Türkiye
  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumlulukları
  Prof. Dr. Levent AKIN
  Akademisyen
  Ankara Üniversitesi - Türkiye
  Alt İşveren İşçisinin Geçirdiği İş Kazası ya da Yakalandığı Meslek Hastalığı Nedeniyle Asıl İşverenin Sorumluluğu
  Prof. Haluk Hadi SÜMER
  Akademisyen
  Selçuk Üniversitesi - Türkiye
  İSG Profesyonellerinin İş Güvencesi
  Yrd. Doç. Dr. Gaye BAYCIK
  Akademisyen
  Ankara Üniversitesi - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırı Hareket Eden İşçinin Hukuki Sorumluluğu
  Lütfi İNCİROĞLU
  Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
  Kamu İşvereninin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumluluğu
 • » Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / SADABAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Nazmi BİLİR
  Akademisyen
  Hacettepe Üniversitesi - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Prof. Dr. Amani WAHEED
  Akademisyen
  Suez Canal Üniversitesi - Mısır
  Organofosfatlı Pestisitlere Kronik Maruziyeti olan Çalışanların Oksidatif Stres Durumu ve Bunun Solunum Fonksiyonu ile İlişkisi (İsmailiya,Mısır)
  Yrd. Doç. Dr. Safiye ÖZVURMAZ
  Akademisyen
  Adnan Menderes Üniversitesi - Türkiye
  Çalışanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler: Aydın'da Üç Farklı İşletme Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN
  Akademisyen
  Selçuk Üniversitesi - Türkiye
  Türkiye'de ve Dünyada Karşılaşılan Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Müeyyidelerinin Karşılaştırılması
  Yrd. Doç. Dr. Ehsan RAFEEMANESH
  Akademisyen
  Meshhad Üniversitesi - İran
  İran’daki Akik Taşlama İşçilerinde Silikoz
  Dr. Ahmet ÖZLÜ
  Çalışan Sağlığı Daire Başkanı
  Sağlık Bakanlığı - Türkiye
  Meslek Hastalıklarında Halk Sağlığı Yaklaşımı
 • » Merkezi ve Yerel Yönetimlerde İSG Uygulamaları (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / EYÜP SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Recep ŞAHİN
  Genel Sekreter Yardımcısı
  Türkiye Belediyeler Birliği - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Nurullah YÜCEL
  Müdür Yardımcısı
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İş Sağlığı ve Güvenliği - Türkiye
  Büyükşehir Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Tespiti
  Fatih POLAT
  Başkan Yardımcısı
  Bursa Yıldırım Belediyesi - Türkiye
  Kamu işyerlerinde İSG hizmetlerinin organizasyonu
  Ömer KAHRAMAN
  İş Güvenliği Uzmanı
  T.C. Osmangazi Belediyesi - Türkiye
  Yerel Yönetimlerde OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaları
  Adem ÇANKAYA
  İş Güvenliği Uzmanı ve İSG Şube Müdürü
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği - Türkiye
  Cumhurbaşkanlığı İSG Yönetimi ve Uygulamaları
  Ferdi KARAKAYA
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  İSG - Katip
 • » Davranış Esaslı İSG Yönetimi (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / FENER SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Doç. Dr. Türker ÖZKAN
  Akademisyen
  Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Türkiye
  Güvenlik Kültürü Matrisi: Sektörlerden Örnekler
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Dr. Simo SALMİNEN
  Araştırmacı
  Finlandiya İş Sağlığı Akademisi (FIOH) - Finlandiya
  İşe Bağlı Trafik Kazalarının Önlenmesi
  Yrd. Doç. Dr. Çakıl SARAÇ
  Akademisyen
  Heriot Watt Üniversitesi - Birleşik Arap Emirlikleri
  Tıp uygulamaları güvenliği: İnsan ve sistem faktörleri
 • » Planlama ve Tasarım Aşamasında İSG (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / TOPHANE SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Mehmet ORHAN
  Akademisyen
  Gazi Üniversitesi - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Seha Karaca GÜRSOY
  İş Müfettişi
  ÇSGB - Türkiye
  Yapım sektörü için güvenli tasarım modelleri
  Ekrem ÇAKMAK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı
  ÇASGEM - Türkiye
  İşletme Kuruluş Aşamasında Makinelerden Kaynaklanan Risklerin Analizi ve Risklerin Önlenmesi
  Gökhan Talat TUNA
  Genel Müdür
  Panel Planlama ve Yazılım Tic. Ltd. Şti. - Türkiye
  Bilgisayarla Görme ve Makine Öğrenmesi Teknolojileri Uygulamalarıyla İş Kazalarının Azaltılması
  Ali Kemal EYÜBOĞLU
  Akademisyen
  Maltepe Üniversitesi - Türkiye
  Açık İşletme Madenciliğinde Şev ve Basamaklarda Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi (HTEA) Yöntemiyle Sınıflandırılması
  Hasan DENEK
  Proje Müdürü
  Melemoğlu İnşaat - Türkiye
  Avrasya Tüneli Yapım Aşamasında Risklerin Değerlendirilmesi
 • » İş Kazaları ile İletişim ve Koordinasyon Arasındaki İlişki (10 MAYIS SALI / 10:30-12:30 / BALAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Doç. Dr. Kemalettin AYDIN

  Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Başak BALKIR

  Kocaeli Üniversitesi - Türkiye
  Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Kullanılmasında Ciddi ve Yakın Tehlike Ölçütü
  Yrd. Doç. Dr. Yaşar BARUT

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
  Ulusal Basında İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazaları Konusunun Ele Alınışı
  Yrd. Doç. Dr. Esin TÜMER

  Üsküdar Üniversitesi - Türkiye
  Güvenlik İşaret ve Levhalarında Etkin Tasarım ve Kullanım: "ANSI Z535" Standardı
  Birol BİLGİN

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Türkiye
  Havaalanlarındaki / Hava Sahamızdaki Trafiğin İdaresi ve Bu Sırada Kurulan Koordineler
 • » İş Kazaları ve Kök Neden Analizi (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / BALAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ercüment DİZDAR
  Akademisyen
  Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Çağdaş ÇALIŞ
  Kıdemli ÇSG Analisti
  Polimer Kauçuk San. ve Paz. A.Ş. (Eaton Co.) - Türkiye
  Bir Organizasyonel Kaza Model Aracı Olan RIAAT ile İş Kazalarının Araştırılması
  İsmail SEYİTOĞLU
  İş Müfettişi
  ÇSGB - Türkiye
  Farklı Sektörlerden 3 İş Kazasının 3D Animasyon Tekniği ile Analizi
  Nazlı Gülüm MULTU
  Akademisyen
  Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye
  Tersanelerdeki Kaynak İşlemi için FMEA Uygulaması: Durum Tespiti
  Fatma ÇAVUŞ
  Akademisyen
  İstanbul Üniversitesi - Türkiye
  2011-2015 Yılları Arasında Medyaya Yansıyan Ölümlü İş Kazalarının İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi
 • » Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Rolü (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / HASKÖY SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Musa KULAKLIKAYA
  Genel Müdür
  İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Rania Rafat RUSHDİEH
  Vekil Direktör
  Arap Çalışma Örgütü - Lübnan
  Arap Ülkelerinde Önleme Kültürünün Geliştirilmesinde Arap Çalışma Kuruluşlarının Rolü
  Dr. Pavel URSU
  Başkan
  Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ülke Ofisi - Ankara
  Çalışan Hayatı: 2008-2017 Küresel Aksiyon Planı
  Mansur BOYDAŞ
  Koordinatör
  İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı Eğitim ve Teknik İşbirliği Departmanı - Türkiye
  İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı
  Sven TIMM
  Birim Başkanı
  Alman Sosyal Kaza Sigorta Kurumu - Almanya
  İş Sağlığı ve Süvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri: Almanya Ülke Örneği
  Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA
  Koordinatör
  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu - Ankara
  Tarımda İş Sağlığı Alanında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Ulusal Kuruluşlarla İşbirliği ile Sürdürülebilir Model Geliştirme

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » Ergonomi ve İSG (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / KASIMPAŞA 1-2 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
  Akademisyen / Başkan
  Okan Üniversitesi / Türkiye Ergonomi Derneği - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
  Akademisyen / Başkan
  Okan Üniversitesi / Türkiye Ergonomi Derneği - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Üretim Sistemlerinde Ergonomi
  Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
  Akademisyen
  Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye
  Odun Hammadesi Üretim İşçilerinde Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Dr. Emre MERCAN
  İnsan Kaynakları Direktörü
  Star Rafineri - Türkiye
  Bir Sanayi Kuruluşunda İş İstasyonlarının Bulanık Mantık Aracılığıyla Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
  Akademisyen
  Uludağ Üniversitesi - Türkiye
  Ergonomi Kültürü

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » Kimyasalların Kullanımında İSG (10 MAYIS SALI / 14:00-15:30 / KASIMPAŞA 3-4-5 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Bülent AKAY
  Akademisyen
  Ankara Üniversitesi
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Fatih UĞURLU
  İş Müfettişi
  ÇSGB - Türkiye
  Kimyasalların Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği - Tekstil Sektörü ve Otomatik Dozajlama Sistemi
  Petek OLGUN
  Mühendis
  ÇSGB - Türkiye
  Benzin İstasyonlarında Çalışanların Maruz Kaldıkları Kimyasallar ve Bunların Sağlık Üzerine Etkileri
  Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan KEPEKLİ
  Akademisyen
  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Türkiye
  Patlayıcı Ortamlarda Zone Hesaplamaları ve Standart Yöntemleri ve Sonuçları Arasındaki Farklar
  Mustafa BAĞAN
  Genel Sekreter
  Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği - Türkiye
  Alevlenir Sıvıların Emisyonu Sırasında Buhar Basıncının Önemi
  Hediye Özgen TİMUÇİN
  Kimya Mühendisi
  ÇSGB - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Kimyasalların İthalatı

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • 11 MAYIS 2016

  » İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30-12:30 / SADABAT SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Doç. Dr. Hüseyin YAYMAN

  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Ali Rıza ALABOYUN
  Bakan Yardımcısı
  Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanlığı - Türkiye
   
  Hiroshi KATO
  Fabrika Müdürü, CEO
  Toyota Türkiye - Türkiye
   
  Sven TIMM
  Birim Başkanı
  Alman Sosyal Kaza Sigorta Kurumu (DGUV) - Almanya
  Önleme Kültürünün Geliştirilme Yöntemleri
  Pınar KALAY
  Vodafone Türkiye
  Türkiye
   
  İpek TUZCUOĞLU
  Sanatçı
  Türkiye
   
  Prof. Dr. Nezih ORHON
  Akademisyen
  Anadolu Üniversitesi - Türkiye
   
 • » KKD Seçimi ve Kullanımı (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30-12:00 / EYÜP SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Karl Heinz NOETEL
  Başkan
  Almanya İnşaat Meslek Sandığı (BG BAU) - Almanya
  Kişisel Koruyucu Donanım Direktifindeki Değişiklıkler ve Çalışma Hayatına Etkileri
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Eero KORHONEN
  Uzman
  Safcon - Finlandiya
  Kişisel Koruyucu Donanım Seçim Kriterleri
  Enver DEMİRKUL
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetim Dairesi Faaliyetleri
  Sadettin SEZGİNER
  A Sınıf İGU
  Türkiye
  Kişisel Koruyucu Donanım Türleri ve Pratik Bilgiler
  Yasemin ÖYMEZ
  A Sınıf İGU
  Türkiye
  Kişisel Koruyucu Donanım Saha Uygulamaları

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30-12:00 / FENER SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Furkan YILDIZ
  Daire Başkanı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Xabier IRASTORZA
  Proje Yöneticisi
  Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı - İspanya
  İSG Yönetiminde Çalışanların Katılımı (ESENER-2)
  Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ
  Akademisyen
  Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye
  Mesleki risklerin analizi ve önlenmesi için web tabanlı karar destek sistemi geliştirilmesi
  Yılmaz KARATEPE
  İş Güvenliği Uzmanı
  WCMS - Türkiye
  İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Temelli Güvenlik Kültürü Gelişimi Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği İşletim Sistemi Modellemesi
  Yrd. Doç. Dr. Yunus BİÇEN
  Akademisyen
  Düzce Üniversitesi - Türkiye
  İçsel ve Dışsal Faktörlerin Risk Analizi ve Değerlendirme Süreçleri Üzerine Etkisi
  Ömer ŞİMŞEK
  İş Güvenliği Uzmanı
  TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - Türkiye
  Çalışan Katılımı ile Tehlike Tahmini ve Risk Analizi

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız...
 • » Çalışan Temsilcilerinin Rolünün Etkinleştirilmesi (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30-12:00 / TOPHANE SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Arif ŞİMŞEK
  İş Teftiş Başkan Yardımcısı
  ÇSGB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Bilgen ÇAĞLI
  İK dan sorumlu Gn. Md. Yrd.
  ÇİMSA - Türkiye
  İSG Kültürü
  Catherine BRAKENHIELM
  İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Teknik Danışmanı
  ILO Türkiye Ofisi - Türkiye
  Çalışanlara İSG Konusunda Söz Hakkı Vermek
  Barış İYİAYDIN
  Sosyal Güvenlik Uzmanı
  TÜRK - İŞ - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinliği
  Buğrahan BİLGİN
  Hukuk Müşaviri
  HAK-İŞ Konfederasyonu - Türkiye
  Türkiye'de İSG ve Çalışan Temsilcileri
  Tevfik GÜNEŞ
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Müdürü
  DİSK - Türkiye
  Sendikaların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında İşletmelerdeki Rolünün Etkin Kullanımı
 • » İSG'nin Eğitim Sistemine Entegrasyonu (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30-12:00 / KASIMPAŞA 1 - 2 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Dr. Hüseyin ŞİRİN
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
  MEB - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Shamusideen KADİRİ
  İSG Baş Danışmanı
  Zub Chord Teknik Girişimleri - Nijerya
  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi: Nijerya Lagos
  Şehrinde Ortaokul Öğretmenleri İçin İSG Farkındalık Eğitimi
  İlker ACAR
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi Projesi
  Dr. Ulrike BOLLMANN
  Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı
  İş ve Sağlık Sigorta Sandıkları Enstitüsü (IAG) - Almanya
  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Zincirine Entegrasyonu: www.enetosh.net üzerinde İyi Uygulama Örneklerinin Deneysel Çalışması
  Fahri ÖZBUDUN
  Öğretmen
  Milli Eğitim Bakanlığı(Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) - Türkiye
  Eğitim Sisteminde İSG
 • » İSG Alanında Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30-12:00 / HASKÖY SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
  Akademisyen
  Gazi Üniversitesi - Türkiye
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Anita VENEMA
  İş Sağlığı Teknolojileri Bölümü
  TNO - Hollanda
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Bilimsel performansı ve İş Sağlığı Uzmanlığının Güçlendirilmesi (ESPrIT)
  Prof. Dr. Zafer EVİS
  ARDEB Başkanı
  TÜBİTAK - Türkiye
  TÜBİTAK’ın Akademik Proje Destekleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Projeleri
  Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ
  Akademisyen
  Hacettepe Üniversitesi - Türkiye
  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Bilimsel Araştırma ve Destek İhtiyacı
  Doç. Dr. Türker ÖZKAN
  Akademisyen
  Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Türkiye
  ODTÜ - BAP Koordinatörlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki projelere verdiği destekler
 • » İSG Yönetim Sistemleri (11 MAYIS ÇARŞAMBA / 10:30 - 12:30 / KASIMPAŞA 3-4-5 SALONU) Devamı için...

  Moderatör: Prof. Dr. Yasin Dursun SARI
  Akademisyen
  Anadolu Üniversitesi
   
  Konuşmacılar: Konuşmacı Konu Başlıkları:
  Gökçen Kırımhan HÖKELEK
  Baş Denetçi & Eğitmen
  AGE Yönetim Sistemleri Merkezi - Türkiye
  Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 45001 ve Getireceği Değişiklikler
  Muhammed Furkan KAHRAMAN
  İSG Uzmanı
  ÇSGB - Türkiye
  Türkiye'de Sektörel Yönetim Sistemleri Hazırlığı
  Mahmut YAMAN
  Akademisyen
  Işık Üniversitesi - Türkiye
  Gıda ve Hayvancılık Sektörlerinde Meslek Hastalıklarının Önceden Tespitine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Modeli
  Ömer BIYIKLI
  Akademisyen
  Kara Harp Okulu - Türkiye
  İSG Olgunluk Modeli Önerisi; Tanımı, Seviyeleri ve Seviyenin Tespiti
  Doç. Dr. Rıfat AKBIYIKLI
  Akademisyen
  Düzce Üniversitesi - Türkiye
  Türk inşaat sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemlerinin ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurallarına uygunluğunun gözden geçirilmesi

  Oturum sunumlarına ulaşmak için tıklayınız... 
 
Ana Sayfa               Davet               Organizasyon               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: eto.isggm@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale