DAVET


2023 vizyonumuz doğrultusunda ülkemiz; artık yerli ve milli sermayenin imza attığı önemli projelerle, birçok alanda yaptığı yatırımlarla dünyada daha çok söz sahibi olmuştur. Sosyal diyaloğu ön planda tutarak çalışma barışını önceleyen anlayışımız ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini teminat altına almayı amaçlamaktayız.

Bu maksatla çalışanlarımızla işverenlerimizin arasındaki iletişimin güçlü kılınması her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da güvenli işyerlerinin tesisi noktasında çok büyük önem arz etmektedir. Devamı..

Ülkemizde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik ilk düzenlemeler 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu düzenlemeler madencilik sektörüne yönelik yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ardından iş sağlığı ve güvenliği konusu da gündeme getirilmiş ve çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaya başlamıştır. 1936 yılında yayımlanan İş Kanunu içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Bu tarihten sonra yayımlanan İş Kanunları içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler görülmektedir. 1999 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin başlaması ile birlikte her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de AB müktesebatına uyum süreci başlamıştır. 2003 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler içeren 4857 sayılı İş Kanunu yayımlanmış, bu Kanuna bağlı yönetmeliklerle uyumlaştırma çalışmaları yürütülmüştür Devamı..

Gelenekselleşen Uluslararası İSG Kongresi, farklı hedef kitlelere ve çalışma hayatının güncel konularına uygun olarak hazırlanan içerikleriyle İSG kültürünün gelişmesine katkı sağlayan ve İSG alanında dünyadaki gelişmelerin ve uygulamaların tartışıldığı önemli bir etkinliktir. Sürekli gelişen ve büyüyen ekonomimizin lokomotifi olan çalışma hayatımızdaki değişimleri göz önünde bulunduran ve bu alandaki tüm aktörleri bir araya getirmeyi hedeflediğimiz 10. Kongremizde “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” temasıyla devlet, çalışan ve işveren arasında güçlü iletişim köprüsünün güvenli işyerlerinin tesis edilmesine sağlayacağı katkılar tartışılacaktır. 

Bakanlığımız, ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı, 2001 yılından itibaren her iki yılda bir gerçekleştirilen “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongreleri” ile bir adım ileriye taşımıştır. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) ile birlikte 2011 yılında İstanbul’da 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine ev sahipliği yaparak başarılı bir organizasyona imza atmıştır.

Şu ana kadar uluslararası düzeyde düzenlenen kongre ve konferansların ana temaları aşağıda yer almaktadır;

 • İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Yönetimi,
 • KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Özel Risk Grupları,
 • Güvenlik Kültürü,
 • Risk Değerlendirmesi,
 • İş Teftişin Rolü/Küresel Ekonominin İş Sağlığı ve Güvenliği Etkisi,
 • İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İş Birliği
Bu yıl düzenlenecek olan 10.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde dünyanın birçok yerinden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, çalışma hayatı ile ilgili taraflar ve öğrenciler bir araya gelerek “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” ana teması altında bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini “11-14 Temmuz 2020” tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde paylaşma imkânı bulacaklardır.

145 ülkeden 1796 yabancı ve 3590 yerli olmak üzere toplamda 5386 katılımcı ile 2010 Kültür başkenti İstanbul’da 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Dünya İSG Kongresi, Dünya İSG Kongreleri arasında bugüne kadar sağlanan en yüksek katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye katılımı iş sağlığı ve güvenliği konusuna toplumun dikkatinin çekilmesi ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca Türkiye’nin bu konudaki siyasi iradesini göstermesi bakımından önemli bir fırsat olmuştur. 33 ülke Çalışma Bakanının katıldığı Bakanlar Zirvesi sonunda “İstanbul Deklarasyonu” imzalanarak yayınlanmıştır. Çalışma Bakanları düzeyinde imza altına alınan “İstanbul Deklarasyonu” Kongrenin İSG tarihinde özel bir yer almasını sağlamıştır. Ayrıca 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde aşağıdaki birçok “ilk”e imza atılmıştır;

 • İlk defa Çalışma Bakanları Zirvesinin gerçekleştirilmesi
 • En fazla katılımcı sayısı (5386)
 • En fazla uluslararası katılımcı (1796)
 • En fazla bildiri başvurusu (1076)
 • En fazla katılımcı ülke sayısı (145 ülke)
 • En fazla fuar katılımcı sayısı (13667)
 • En fazla film ve multimedya başvurusu (232)
 • En fazla akredite basın kuruluşu katılımı (203)

Önemli Tarihler
 • Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  25 Mayıs 2020
 • Erken Kayıt Son Tarih
  31 Mayıs 2020
 • Yerinde Kayıt
  14 Temmuz 2020
 • Standart Kayıt
  10 Temmuz 2020
 • Erken Kayıt
  17 Şubat 2020
Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Ana Destekleyici