Oturum Başlıkları ve Konuşmacılar

 • » ACİL DURUM YÖNETİMİ VE İSG

  Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın

  İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.
  Faik Ahmet Sarıalioğlu

  10.08.1959 Yılında Trabzon İli, Of ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak İli, Kozlu ilçesinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur.

  Özcan Özçatalbaş

  İTÜ Makine Fakültesi’nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi’nde Olay Araştırma – Kök Sebep Analizi konusunda Yüksek Lisans yaptı.
  Control of Work (İş Kontrolü) ve Proses Emniyeti konusunda uzmanlaştı.
  Nebosh Eğitmeni olarak yetkilendirildi. A Sınıfı Sertifika sahibidir.
  Selçuk Arık

  1981 Kahramanmaraş doğumludur. İlk, orta ve lise öğretimini Kahramanmaraş’ta tamamladıktan sonra Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlanmıştır


  Serdar Tüney

  1988-Alaşehir/MANİSA doğumludur. İlkokul ve ortaokulu Celal Şükrü Sayınsoy İlköğretim Okulu’nda, Liseyi Alaşehir Şehitleri Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

 • » BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

  Prof. Dr. Cüneyt Ulutin

  Ulutin HC. Evre III A/B küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavisinde es zamanlı kemoradyoterapi uygulaması, GATA, 1998. Tez yöneticisi: Prof.Dr.Yücel PAK
  Prof. Dr. Bahtiyar Ünver

  Prof. Dr. Bahtiyar Ünver; akademik araştırma, eğitim, madencilik ve tünelcilik sektörlerine danışmanlık konuları başta olmak üzere endüstride 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Başlıca uzmanlık ve araştırma alanları arasında; kömür madenlerinin tasarımı, tabaka kontrolü, madencilik ve tünelcilikte sayısal modelleme konuları yer almaktadır.
  Jaime Alejandro Gómez Scala

  2017 - Politécnica de Catalunya Üniversitesi, İspanya
  Psikoloji ve ergonomi alanında uzmanlık ile Mesleki Risk Önleme Yüksek Lisans

  Doç. Dr. Murat Şensoy

  Boğaziçi Üniversitesi, Doktora, Bilgisayar Mühendisliği (2004 - 2008), İstanbul, Türkiye
  Tez Başlığı: Bağlam Bilinçli Hizmet Seçimi için Esnek Ajan Aracılı E-Ticaret Çerçevesi


  Selçuk Özdemir

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin kurucu ortaklığı ve Genel Müdürlüğü.

 • » DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İSG

  Vedat Işıkhan

  Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1993 yılında “Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları” adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında “Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri” adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı.  Alparslan Yılmaz

  Yankı Akademi / Yankı Eğitim ve Danışmanlık/ İSG Arge

  1995 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında MESS Eğitim Vakfında Eğitim Uzmanı olarak göreve başlamış ve altı yıla yakın bir süre boyunca çalışmış, 2003 yılında Gebze MESS Eğitim Vakfı’nda Teknoloji Eğitim Merkezi Yöneticisi olarak üç yılı aşkın bir süre bu görevi yürütmüştür.  Emrah Gürer


  1975 yılında Tokat/ Türkiye ‘ de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Aydın/Türkiye’ de tamamladı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi’ nden Çevre Mühendisi lisans derecesi alarak mezun oldu. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, konusunda farklı kurum ve kuruluşlarda ve projelerde çalıştı.
  Dr. Gürsel Gökmen

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu.Mezuniyet sonrası Erzurum,Giresun,Antalya ve Kocaeli’nde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalıştı.2004 yılında devlet görevinden ayrılarak Ford Otosanda işyeri hekimi olarak çalışmaya başladı.Devlet görevi sırasında 112 yapılanması,Standart ilkyardım uygulamaları gibi projelerde görev aldı.1999 marmara depreminde Kocaeli Sağlık Müdür yardımcısı,112 Şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.
  Hanan Mohamed Fathy Elnagdy

  Hanan M. F. M. M. Elnagdy, 2006 yılından bu yana İş Güvenliği ve Sağlığı uzmanıdır. Kimya alanında geçmişi vardır, lisans derecesini Mısır-Alazhar Üniversitesinden 2000’de özel kimya dalında aldı. Yüksek lisans çalışmaları kimya alanındaki çeşitli konularda mevcut: “Yeşil Kimya uygulamasında usta-Mısır” ve İş güvenliği ve sağlığı alanında “Mesleki güvenlik ve sağlık-İtalya Yüksek Lisans.”  Doç. Dr. Kemalettin Aydın

  10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru, İktisatçı ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamladı.

 • » EĞİTİM VE İSG

  Metin Karaman


  1979 yılında Çorum / Sungurlu’da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Sungurluda, Liseyi Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bahçe Bitkileri-Seracılık Bölümünden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
  Elif Bakar


  1979 yılında Ankara doğumlu olan Elif BAKAR, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 2001 yılında dereceyle mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında 2004 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2003 yılında Karaman ili Sarıveliler ilçesi Çukurbağ İlköğretim Okulu’nda fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlamış, 2005 yılında Ankara Kızılcahamam Kazımkarabekir İlköğretim Okulu’nda fen bilgisi öğretmeni olarak görevine devam etmiştir.  Eser Erol


  2014- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Aktif İşgücü Hizmetleri Dai.Bşk.) İstihdam Uzmanı
  2011 -2014 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Aktif İşgücü Hizmetleri Dai.Bşk.) İstihdam Uzman Yardımcısı  
  Mehmet Ordukaya


  Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2006 yılında dereceyle mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde çeşitli projelerde burslu araştırma görevlisi olarak çalıştı.

  Muammer Erden

  Öğr. Gör. Muammer ERDEN, 24.08.1980’de Aydın’da doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı ve Yüksekte çalışma eğiticisidir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları bölümünü bitirdi.

  Dr. Nuria Mancebo


  Organizasyon, Yönetim ve Ürün Geliştirme Bölümü'nde öğretim üyesi ve araştırmacı. Entegre Yönetim sistemlerinde (HSE & Q), Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık ve Güvenlik, SEÇ Yönetimi derslerinde öğretim elemanı (lisans ve lisansüstü). • » ERGONOMİ VE İSG

  Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok


  İ.T.Ü. İşletme Fakültesi eski Dekanı ve Türk Ergonomi Derneği'nin kurucusu, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve halen Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden.
  Prof. Dr. Behice Durgun

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 01330, Adana.

  1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı anabilim dalında; 1985 yılında Yüksek Lisans, 1988 yılında Doktora derecesini aldı. 1989 yılında yardımcı doçent olarak atandı.  Can Özcan

  Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. 15 senedir bilgisayar destekli mühendislik alanında çalışmaktadır. 2 sene Ford Otosan Gölcük, 5 sene Ozen Engineering San Jose ve 8 sene Akro Mühendislik Gebze tecrübeleri bulunmaktadır. Akro Mühendislik ve Ozen Engineering altında mühendislik hizmetleri vermektedir. Prof. Cengizhan Öztürk danışmanlığında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
  Elif Atasoy Mert

  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


  1987 Ankara doğumlu olan Elif ATASOY MERT, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 2011 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.  Funda Demir Doruk

  Funda Demir Doruk, 1999 yılında 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında İskoçya’ da Telford College’ da İngilizce dil eğitimi aldı. 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farklı kuruluşlarda ve projelerde çalıştı. 2012 Eylül ayından itibaren TEZ MEDİKAL Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesine katıldı.
 • » İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İSG

  Prof. Dr. Mehmet Orhan

  Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, ANKARA


  20.10.1957 Bursa-Keles doğumlu, ilk, orta ve Lise tahsilini doğduğu yerde, üniversite eğitimini 1979-1983 yılları arasında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Bölümünde tamamlamıştır.
  Enzo Raho


  11.03.1975’te Pesaro'da (İtalya) doğdu. Madencilik ve Çevre Mühendisi olarak Bologna Üniversitesi'nden lisans, Roma'daki LUISS İşletme Okulu'ndan ise yüksek lisans derecesini aldı.


  Furkan Yıldız


  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  Daire Başkanı


  1978 yılında Erzurum’da doğan Furkan YILDIZ ilk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı.  Karl-Heinz Noetel

  DGUV Kıdemli Danışmanı (Alman Sosyal Kaza Sigortası)
  PPE ve özel DGUV Co-operasyonları için BG BAU Departmanı Direktörü


  Prof. Dr. Murat Gündüz

  Katar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi


  20.08.1974 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Murat Gunduz ilk, orta, lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1996 yılında tamamlamıştır. • » İSG BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ VE NETWORKLER

  Mehmet Fatih Serenli

  Mehmet Fatih Serenli, Ankara'da İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İKT) bağlı olan İslam Ülkeleri İstatistiksel Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) Eğitim ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Daha önce özel ve sivil sektörde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğitim danışmanı olarak çalıştı.  Fuad Heydarov

  Fuad Heydarov, 14 Kasım 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kendisi, 2003 yılında Nahçıvan Devlet Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuştur. 2006-2008 yılları arasında Bakü'nün Nizami bölgesinden sorumlu yürütme organında danışman olarak görev yapmıştır.
  Gizem Naz Dölek

  1989 yılında Ankara’da doğan Gizem Naz Dölek, 2006-2011 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

  Tsvetonir Tsanev

  Tsvetomir Tsanev, 2014 yılından bu yana Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu'nda proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kendisi, Batı Balkanlar ve Türkiye ile ilgili olarak IPA tarafından finanse edilen projenin uygulanmasından sorumludur.

  Dr. Ulrike Bollmann

  Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) İş ve Sağlık Enstitüsü (IAG)

  Ulrike Bollmann, 2006 yılından beri İş Enstitüsü'nde Uluslararası İşbirliği ve Alman Sosyal Kaza Sigortası Sağlığı Sorumlusudur. 2005’ten beri Avrupa Ağ Eğitimi İş Güvenliği Ve Sağlığı (ENETOSH) Koordinatörü.
 • » İSG HİZMETLERİNDE STK'LARIN ROLÜ

  Dr. Ömer Volkan Gök

  1981 yılında İskenderun’da doğdum.İlk öğretim ve liseyi İskenderun’da okudum.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine 1999 yılında başladım.2007 yılında zorunlu hizmetimi yapmak üzere Muş ili Hasköy ilçesine atandım.Başhekimlik ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı görevlerini yürüttüm.
  Dr. Ali Rıza Tiryaki

  ARTI Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Limited Şirketi Kurucu ortağı ve Genel Müdürü

  1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.


  Arzu Erdoğan

  25.05.1976 Yalova doğumlu. ilk, orta ve lise tahsilini Yalova’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Sakarya Üniversitesi -İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu.  Meltem Ünal Bulut

  Akademisyen / İş Güvenliği Uzmanı

  Kırıkkale Üniversitesi Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bölüm Başkanlığı / (2011-2016)

  Yrd. Doç. Dr. Turhan Şalva

  1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini İstanbul’da tamamlayıp 1979 yılında Haydarpaşa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden1985 yılında mezun oldu. Tokat ili Erbaa ilçesinde mecburi hizmetini tamamladı. 1988 yılında İstanbul ili Kartal Belediyesinde çalışmaya başladı.
 • »İSG KÜLTÜRÜ

  Prof. Dr. Türker Özkan

  ODTÜ Psikoloji bölümü mezunu olan Türker ÖZKAN, yüksek lisansını Helsinki Üniversitesinde tamamladı.
  Dominique Vacher

  2014 yılında, firmalara İSG alanında liderlik ve yöneticilik davranışları konusunda yardımcı olmak üzere DVConseils’i kurdu
  Muhammed Furkan Kahraman

  1984 yılında Manisa’da doğdu. 2006 yılında Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programını tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamladı.  Prof. Dr. Nezih Orhon

  Prof. Dr. Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 2011-2014 yılları arasında Fakültenin dekanlık görevini yürütmüştür.

  Prof. Dr. Timo Juhani Lajunen

  Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

  Dr. Timo Lajunen Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Asıl çalışma alanı Trafik ve Ulaştırma psikolojisidir.
 • » İSG VE HUKUK

  Prof. Dr. Halûk Hâdi Sümer


  1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Bu Fakülteden 1984 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açtığı araştırma görevliliği sınavında başarılı oldu ve Aralık 1984 de akademik hayata adım attı.
  Doç. Dr. Eda Manav Özdemir

  2001 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilik derecesiyle mezun oldu. 2002 yılında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
  Doç. Dr. Gaye Baycık


  2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilik derecesiyle mezun oldu. 2004 yılında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Eylül 2008-Ocak 2010 tarihleri arasında doktora çalışmalarını İsviçre Federasyonu bursiyeri olarak Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürdü.
  Prof. Dr. İlhan Üzülmez


  1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Bu Fakülteden 1984 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açtığı araştırma görevliliği sınavında başarılı oldu ve Aralık 1984 de akademik hayata adım attı.
  Prof. Dr. Levent Akın


  İzmir’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçti. 1990 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 1991’de iş ve sosyal güvenlik hukuku araştırma görevlisi, 2013 yılında Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında, ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde, kurulduğu ilk yıllarında bir yıl Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve bir yıl TOBB ETU Hukuk Fakültesinde ders verdi.
  Prof. Dr. Talat Canbolat

  1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 • » İSG'DE İYİ UYGULAMALAR

  Abdurrahim Şenocak

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Türkiye  Abdurrahim ŞENOCAK, 1967 yılında Trabzon - Çaykara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa-Orhangazi’de, lisans ve yüksek lisans eğitimini ise İzmir-Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Trabzon ve İzmir illerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı.  Ata Alper Yüksel

  2003 yılında, Marmara Üniversitesi-Makine Öğretmenliği-Lisans,
  2016 yılında, Özyeğin Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği-Yüksek Lisans programını tamamladı.


  Dr. Bahadır M. Can

  1967 Yılı İzmir Doğumluyum. İlk Orta ve Lise Tahsilimi Ankara’da yaptım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldum. Trabzon Tonya’da mecburi hizmeti tamamladıktan sonra 1996 yılında İş Yeri Hekimi olarak İş sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmaya başladım.
  Mehmet Kızıltaş

  Sosyal Girişimci, Engelli İstihdamı & Engellilerle İletişim Uzmanı, Yazar ve Engelsizkariyer.com’un Kurucusu


  Mehmet Kızıltaş, 17 yıl yayında kalan Yaşadıkça engelliler tv programı sunucusu olarak tanınıyor. 3 Dünya Ödülü ve 65 ulusal başarı ödülleri ile Türkiye engelli işgücü kaynağı Engelsizkariyer.com'un kurucusu.  Dr. Serkan Alkan

  1972’de Balıkesir’de doğdu, Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1989’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesine başladı ve 2003 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastaneside Aile Hekimliği Uzmanı oldu.
 • » İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

  Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu

  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 1991 yılında AIESEC aracılığıyla ve 1994 yılında DAAD bursu ile Almanya’da bulundu.
  Kamil Sami Ekemen

  1958 yılında Ankara’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Sincan ilçesinde tamamladı. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.

  Saiful Azhar Mohd

  Ir. Saiful Azhar MOHD SAID Mesleki Güvenlik ve Sağlık alanında profesyonel bir mühendis ve bu alana gerçekten inananlardır. Halen, Malezya'nın Johor Eyaleti’nde İş Güvenliği ve Sağlığı Daire Başkanlığı direktörü olarak görev yapmakta olup, 29 yıllık hayatını İSG'nin ülkesindeki düzeyini iyileştirmek için harcamıştır.
  Dr. Şenay Özdemir

  1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini ve aynı Fakültede Halk Sağlığı doktorasını tamamlamıştır. Japonya’da Orio Üniversitesi’nde ve İskoçya’da Aberdeen Üniversitesi’nde İş Sağlığı Programlarına katılmıştır.
  Tolga Pekiner

  1975 yılı Eskişehir doğumluyum. Ortaokul ve lise tahsilimi Ankara’da TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum.
 • » İSG'DE TEŞVİK MEKANİZMALARI

  Savaş Alıç

  20 Ocak 1974 Ankara-Çankaya doğumlu olan Savaş ALIÇ, İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde yüksek öğrenim gördü. 1996 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün açtığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı sınavı sonrasında 1996 yılı Aralık ayında Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı.
  K. Atacan Yücelen

  1967 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden mezun oldu. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
  Niyazi Demir

  25/05/1999 tarihinden beri TESK Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak çalışmaktayım.  Selim Çatakçı

  İSG Uzmanı

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayan ÇATAKÇI, Yüksek Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Banka memuru, ...


  Z. Ulaş Yıldız

  Avukat, Danışman

  İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında 2001 yılından bu yana çalışan Z. Ulaş Yıldız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2004 yılından bu yana çeşitli kuruluşlarda danışmanlık görevini sürdüren Yıldız, hâlihazırda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) müşavir avukat olarak görev yapmaktadır. • » İŞ EKİPMANLARININ BAKIMI ONARIMI VE PERİYODİK KONTROLLERİ

  Doç. Dr. Serpil Kurt


  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi öğretim üyesidir. Makina mühendisidir. Çalışma konuları: mühendislik çiziminin esasları, kren hesapları, asansör hesapları, geometrik toleranslar, kren hesaplarında sonlu elemanlar, montaj analizi, montajda geometrik tolerans analizi, iş sağlığı ve güvenliği, makina iş güvenliğidir. Makina Mühendisleri Odası Üyesi, Uluslararası Asansör Mühendisleri Birliği (IAEE International Association of Elevator Engineers) üyesidir. İş güvenliği uzmanı (A) ve eğiticisidir.
  Fatih Aydınlı


  2005 yılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Halen Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimime devam etmekteyim. 2005 – 2015 TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Muayene Kuruluşlarında..
  İsmail Suat Aktaş


  1970/Ankara doğumluyum. İlk ve orta eğitimimi bitirdikten sonra, yüksek öğrenimimi, M. Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladım. Evli ve iki çocuk babasıyım.
  İlk olarak 1986 yılında; kalorifer kazanı üretiminde, imalat standartlarına göre kalorifer kazanları ve boyler tanklarının hidrostatik testlerini gerçekleştirdim.
  Dr. John Rowe


  20 yıldır Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) için çalıştım. HSE, iş sağlığı ve güvenliği için Birleşik Krallık’ın ulusal düzenleyicisidir. Şu anda imalat, enerji ve su endüstrilerinde operasyonel politikanın tanımlanması ve paydaş katılımı sorumluluğunu taşıyan Üretim ve Hizmet Biriminin Başkanıyım.
  Yusuf Ziya Bolat

  1987 yılında Amasya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya’da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” olarak çalışmaya başladı. Acil durum planları, risk değerlendirmesi, iş ekipmanları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

 • » İŞ HİJYENİ

  Prof. Dr. Yücel Demiral


  İş Sağlığı'nda tıp doktoru ve doktorası vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Meslek Hastalıkları Kliniği İzmir, Türkiye. Onun araştırmaları psikososyal çalışma ortamı, meslek odaklı hijyen; kardiyovasküler ve ruhsal sağlık ve sağlık sektörü konulara odaklıdır.  Erkan Karahasanoğlu

  İSGLABDER Yönetim Kurulu Başkanı , HALİÇ Laboratuvarları Kurucusu , 2004/ 12 istifa yaklaşık 10 yıl Maliye ve Sağlık bakanlığı çalışanı , mezuniyet: iktisat fakültesi Maliye bölümü, park ve bahçe bitkileri Peyzaj bölümü….


  Hakkı Uysal


  1992 yılında Milas Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2005 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde 1. Basamak özel sağlık kuruluşunda poliklinik hekimi olarak çalıştı. Özel hastanede acil servis, ambulans, yoğun bakım servis hekimliği yaptıktan sonra askerlik görevini Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yerine getirdi.
  Dr. Ömer Güzel

  1975 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı.
  1976 University of Colorado, School of Medicine,


  Sergio Luzzi


  Floransa Üniversitesi'nde (İtalya) Yardımcı Doçent. USURT University of Ekaterinburg (Rusya) Onursal Ziyaret Profesörü.
  İtalya, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde aktif olarak çalışan İş İçi Hijyen Yüksek Okulu ‘OSHNET OKULU’ Bilimsel Direktörü.
  Tim Tregenza


  Tim Tregenza, Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu ağ yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kendisi, kurumun dış ilişkilerinin yanı sıra Odak Noktası Ağı'nı da yönetmektedir.

 • » İŞ KAZALARI

  Mustafa Apaydın

  SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı (2014 - Halen)
  ÇSGB Strateji Geliştirme Başkanı (2012-2014)

  Mehmet Nuri Görücü

  Mehmet Nuri GÖRÜCÜ, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesinden 1996 ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olduktan sonra, yine İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2002 yılında Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Müfettişi Yrd. olarak göreve başlamış..
  Dr. Neşe Akın

  Neşe Akın, Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden 1978 ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun olduktan sonra, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği ihtisasını yapmıştır.

  Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

  1.Yüksek Lisans Tezi: Türk İş Hukukunda Fazla Çalışma 1988
  2. Doktora Tezi: Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, İstanbul, 1995.

  Peter Rödel

  Turgay Köse

  SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Başmüfettiş/2011-2015
  SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Refakat Müfettişi/2009-2010


 • » İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

  Doç. Dr. Özgür Sarı

  1980 Bolu doğumlu olan Doç.Dr. Özgür Sarı, ilk, orta ve lise öğrenimlerini Bolu'da tamamladıktan sonra ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden 2002'de mezun oldu. aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans, Sosyoloji alanında ise doktorasını tamamladı.  Jan Michiel Meeuwsen


  Jan Michiel Meeuwsen, Novum Momentum'un kurucusu ve sahibidir; yenilik komisyonculuğu üzerine odaklanan çalışmaları yapmaktadır. İnovasyon arayıcılarına ve çözüm sağlayıcılarına bağlanmaktadır. Hollanda'da bulunan Jan Michiel, araştırma ve yenilik konusunda geniş bir deneyime ve uluslararası bir ağa sahiptir.
  Meftun Sakallı

  1963 Yılında Kastamonu’da doğdu,
  İlk ve orta tahsilini Kastamonu’da tamamladı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.


  Mustafa Tülü

  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  1986 Ankara doğumlu olan Mustafa TÜLÜ, Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu.

  Dr. Rahime Kaçmaz

  • Sağlık Bakanlığı Karakeçili Sağlık Ocağı Sağlık Grup Başkanlığı Sağlık Grup Başkanı (1999-2001)
  • Sağlık Bakanlığı Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Akıl Hastalıkları Şube Müdürü (2001)

 • » İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ - 1

  Doç. Dr. Kemalettin Aydın

  10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru, İktisatçı ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamladı.

  Orhan Koç

  1966’da Gümüşhane’de doğan Op. Dr. Orhan Koç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Birçok hastanede görev yapan Op. Dr. Koç, 2007-2008 yıllarında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

  Christa Sedlatschek


  Dr. Christa Sedlatschek, 2011 yılının Eylül ayında Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu (EU-OSHA) Direktörü olarak görevlendirilmiştir.  Bernd Treichel


  Bernd Treichel, 15 yılı aşkın bir süredir uluslararası düzeyde Önleme alanında çalışmaktadır. Hukuk eğitimi aldı ve Baltık Denizi Devletleri Konseyi'ne geçmeden önce Uluslararası Çalışma Bürosuna İş Teftiş Uzmanı olarak katıldı.
  Claude Donald Loiselle


  Claude Donald Loiselle, Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü HQ'de İSG Ağı, Bilgi ve Enformasyon Yönetimi Koordinatörüdür. 18’i uluslararası düzeyde olmak üzere, iş güvenliği ve sağlığı alanında 26 yıllık bir deneyime sahiptir.
 • » İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ - 2

  Doç. Dr. Kemalettin Aydın

  10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru, İktisatçı ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamladı.

  Ho Siong Hin


  Er. Ho Siong Hin, Singapur’un İşyeri Güvenliği ve Sağlık Komiserliğini yapmaktadır(WSH). 2005 yılında Singapur'da WSH reform çabalarına liderlik etmek üzere görevine atanmıştır. Er. Ho, bir üye olarak hizmet verdiği endüstri liderliğindeki WSH Konseyi'nin yasal oluşumunda etkiliydi.
  Prof. Dipl.-Ing. Ralf A. Giercke

  Prof. Dr. Ralf A. Giercke, Lübeck Üniversitesi'nde uygulamalı fizik ve çevre bilimlerini okudu. Çevre ve enerji lideri olarak Lübeck kamu hizmetlerinde Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, iklim koruma, yenilenebilir enerji ve yönetim sistemlerini koordine eder ve yönetir.
  Dr. Avneesh Singh

  Avneesh Singh, Çalışma ve İstihdam Bakanlığına bağlı olan Fabrika Genel Müdürlük Hizmetleri ve Çalışma Enstitüleri’nin (DGFASLI) genel müdürüdür. Hindistan DGFASLI, ulusal düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının oluşturulmasında teknik yardımcısı olarak hizmet vermektedir. • » İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

  Uzm. Dr. Mevlüt Karataş

  Göğüs Hastalıkları Uzmanı

  1977 Konya’da doğdu. 2001 yılında İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) mezun oldu. Trabzon’da çeşitli hastanelerde pratisyen, uzman tabip ve idari hekim olarak görev yaptı. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D.’da Yard. Doç. Dr. olarak göreve başladı.  Dr. Ahmet Özlü

  Eylül 2017 halen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı
  Ocak 2016 – Eylül 2017 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı

  Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmet sonrası 5 yıl T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinde işyeri hekimi olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesinde İş Sağlığı/Halk Sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı, 2006 yılında Halk Sağlığı (İş Sağlığı) doçenti, 2013 yılında profesör oldu.
  Catherine Bråkenhielm


  İsveçli yasal bir geçmişe sahip olan Catherine Bråkenhielm, uluslararası hukuki konularda, ILO ile 17 yıl dahil olmak üzere uluslararası çalışma standartlarında 25 yılı aşkın akademik ve mesleki deneyime sahiptir. Hem politik hem de yasal bir bakış açısıyla uluslararası çalışma standartları konusundaki geniş bilgi birikimine ve tecrübesine dayanarak iş güvenliği..
  Prof. Dr. Alp Ergör

  Prof. Dr. Alp Ergör Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, devlet hizmet yükümlülüğü tamamlamış, ardından çeşitli kamu kurumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunda çalışmıştır. Mezuniyet sonrası eğitimine 1989 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı doktora programında Prof.Dr.Nazmi Bilir’in danışmanlığında başlamıştır.
 • » İŞYERİNDE İSG ÖRGÜTLENMESİ

  Dr. H. Serdar Şardan


  Dr. H. Serdar ŞARDAN, 1977 yılında Ankara’da doğmuş ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur.
  Arzu Erdoğan

  25.05.1976 Yalova doğumlu. ilk, orta ve lise tahsilini Yalova’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Sakarya Üniversitesi -İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu.  Devlet Sert


  Trabzon merkeze bağlı Aydınlı Köyü’nde 1968 yılında doğdu. İlkokulu, Aydınlı İlkokulunda, Lise eğitimini Trabzon İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Özel sektörde 7 yıl boyunca işletme müdürlüğü yaptı.
  Prof. Dr. Levent Akın


  İzmir’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçti. 1990 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 1991’de iş ve sosyal güvenlik hukuku araştırma görevlisi, 2013 yılında Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında, ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde, kurulduğu ilk yıllarında bir yıl Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve bir yıl TOBB ETU Hukuk Fakültesinde ders verdi.
  Mustafa Aydın

  (1979- 1984) Ankara-Çankaya–Balgat Teknik ve End.Mes. L. Metal İşleri Öğretmeni ve Bölüm Şefi
  (1984- 1985) Kastamonu – Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Öğretmenliği

  Süleyman Bakan

  1963 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde doğan Süleyman BAKAN 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay-Uçak Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Yüksek Lisansını tamamladı. Süleyman BAKAN aynı zamanda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sahibidir. • » KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSG

  Adem Çankaya

  Adem ÇANKAYA, 07.02.1973’de Karabük Eskipazar’da doğdu. Baba adı Satılmış, anne adı Durdu’dur. Yüksek Teknik Öğretmen, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitim Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı.
  Abdullah Yıldızbaşı

  Abdullah YILDIZBASI, 1984 yılında Van’da doğmuş sırasıyla ilk, orta ve lise eğitimi burada tamamlamıştır. Daha sonra 2006 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan YILDIZBAŞI, 2007-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Syracuse Üniversitesinde Mühendislik Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmış ve 2010 yılında yurda dönerek MEB bünyesinde göreve başlamıştır.
  Ünal Korhan Ergezer

  DSİ Merkez ve Taşra teşkilatındaki İSG yapılanmasını yönetmek ve koordinasyon sağlamak.

  Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 mezunudur, 2001'de Halk Sağlığı Bilim Doktoru, 2008'de İş Sağlığı Bilim Doktoru, 2015'de Hastane İşletmeciliği Bilim Uzmanı olmuştur.
  Özkan Avcı

  Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü 1990 yılı mezunudur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumlarında teknik öğretmen, idareci olarak görev yaptı.
 • » KEYNOTE KONUŞMASI

  Tommi Alanko

  Tommi Alanko, Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü'nde (FIOH) 'Güvenlik İçin Çözüm' biriminin direktörüdür. Bu birim iş güvenliği araştırması, eğitimi, geliştirilmesi ve KKD testleri ve sertifikasyonu üzerine odaklanmaktadır.

  Yusuf Akçayoğlu

  CEO-İGA İstanbul 3. Havalimanı Konsorsiyumu


  1992 yılında İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (Geomatik Müh.) Bölümünden mezun olan Yusuf Akçayoğlu, 2004 yılında California State University-San Bernardino - College of Business and Public Administration'da MBA yapmıştır. • » KİMYASALLARIN KULLANIMINDA İSG

  Mustafa Bağan

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
  İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi
  Güvenlik Bilgi Formu Eğiticisi


  Abdurrahman Akman

  1979 Ankara doğumludur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini Kimya Mühendisliği, Doktora eğitimini İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapmıştır. 2003-2010 yılları arasında MKE Barut Fabrikasında Üretim Mühendisliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından beri ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi olarak görev yapmaya devam etmektedir.
  Burcu Özer

  1997 ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunudur. İzmir’de yaşamaktadır. 2001 yılından bugüne kadar kimya sektöründe Kalite yönetim sistemleri , İSG ve Çevre konularında çalışmıştır. 2009 yılından beri Kansai Altan Boya San. Tic. A.Ş ‘de Sağlık, Güvenlik, Çevre Müdürü olarak çalışmaktadır.
  Eylem Özlem Nalbantoğlu


  1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversite Kimya Mühendisliği bölümünde, 1999 yılında lisans, 2002 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyeti sonrasında, özel sektörde çalışmaya başladı.

  Doç. Dr. Sibel Kıran

  Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

  Doktora: İş Sağlığı Doktora, Halk Sağlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mayıs 2003: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün tüm programlarının 2003 yılı mezunu olan İzmir Yüksek İhtisas Ödülü.  Şebnem Tonka

  Lise: Çanakkale Lisesi 1989
  Lisans: Uludağ Üniversitesi – Çevre Mühendisliği 1996
 • » KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

  Sadettin Akyıl

  1963 yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, TBMM, Başbakanlık ve diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında değişik görevlerde bulundu.
  Enver Demirkul


  1985 yılında Balıkesir’de doğdu. 2009 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Enver Demirkul 2010 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte Piyasa Gözetim ve Denetimi Daire Başkanlığı bünyesinde kişisel koruyucu donanımların denetim faaliyetlerinde görev almaktadır.   Fatih Furtun


  İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans, Çin Devlet bursuyla Pekin Üniversitesinde iki yıl Uluslararası İlişkiler alanında öğrenim gördüm. Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Küresel Eğilimler Merkezinde akademisyen / bölge uzmanı olarak eğitim verdim, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev aldım.  Koray Daver

  16 yıl iş sağlığı ve güvenliği deneyimi
  İSG Denetçisi (World Bank / IFC)
  Uluslararası IOSH Eğitmeni
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Sezai Doğan

  1979 yılında Malatya’da doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde 2006 yılında yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis unvanını aldı. 2003 yılında Türk Standartları Enstitüsünde çalışmaya başladı.

  Yasemin Öymez

  Semin Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

  Yasemin Öymez, iş sağlığı ve güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanım konusunda sektörün en önde gelen isimlerindendir. 2005 yılı itibariyle ülke çapında özel işletme ve kamu kurumları ile tüm sektörlerde çalışmalar yapmıştır. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Ders Kitabının yazarıdır. • » MADEN SEKTÖRÜ VE İSG

  Maden Sektörü ve İsg-1
  Prof. Dr. Tevfik Güyagüler

  1970-1974 Yardımcı öğretmen ODTÜ
  1974-1982  Öğretim görevlisi ODTÜ

  Dr. Atınç Kayınova

  1969 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru unvanını aldı. 1993-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda yöneticilik ve Birinci Basamak hekimliği yaptı.

  Mustafa Engin Yayla

  2001- 2005  Çukurova Üniversitesi, Adana
  Fen Bilimleri Enst. Maden Müh. Ana Bilim Dalı(Yüksek Lisans)  Mustafa İlkan Özer


  17/11/1972 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde doğdu. İlkokulu Varto’da, orta okul ve liseyi Elâzığ Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite öğrenimine 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde başlayıp 1995 yılında tamamladı.  Doç. Dr. Nuray Demirel

  Dr. Nuray DEMİREL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Lisans ve Yüksek Lisans, Geodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri programından Yandal, Missouri University of Science and Technology (eski adıyla University of Missouri-Rolla) üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecelerini almıştır.
  Nurettin Akçul

  Merkez Yönetim Kurulu
  Genel Başkan


  10. Olağan Genel Kurul’da yeniden sendikamız genel başkanlığına seçilen Nurettin Akçul,1952 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.  Maden Sektörü ve İsg-2
  Helmut Ehnes

  Helmut Ehnes, Almanya Münih Teknik Üniversitesi mühendislik bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1983 yılında inşaat malzemeleri sekötürü için Alman yasal kaza sigortasında başlamıştır. 2010'dan beri Almanya'da BG RCI'nin önleme birimine başkanlık ediyor.
  Fiori Ramos

  "Peru'da güvenlik eğitimine yeni bir öğrenme yaklaşımı: Madencilerin iş deneyimleri ve güvenlik kültürü
  İnşaat, petrol ve madencilik sektörlerinde 10 yılı aşkın iş tecrübesi ile endüstriyel hijyen ve güvenlik mühendisi,

  Hande Seray Tuncay

  Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (2004-2010) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

  Kobus Blomerus

  Kobus, 1985'te aldığı Güney Afrika Pretoria Üniversitesi'nden bir BEng derecesi (Mekanik) sahibidir. Mühendislik kariyerine Güney Afrika Silahlanma Şirketi ile yumuşak yüzey araç bölümünde Kalite Mühendisi olarak ve daha sonra Rooikat zırh otomobilinin yerel imalatında tasarım ve üretim Kalite Mühendisi olarak başladı.  Mehmet Ayhan

  1971 yılında Konya’nın Bozkır İlçesinde doğdu. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden Maden Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Oltu’da TKİ Doğu Linyitleri İşletmesinde Yeraltı Ocak Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 5 yıl Susuzbaca Ocak Mühendisliği yaptıktan sonra 1998 Yılında Konya Ilgında TKİ Ilgın Linyitleri İşletmesinde Açık Ocak Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Eğitim ve İş güvenliği Mühendisliği, Laboratuvar Mühendisliği görevlerinde bulundu.
  Prof. Dr. Suphi Ural

  1980 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Maden Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl TKİ/Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesinde Açık Ocak Mühendisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Olarak göreve başladı.
 • » METAL SEKTÖRÜ VE İSG

  Altan Çetinkal


  MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, Makine Mühendisi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
  Evli, 2 erkek çocuk babası

  Ayhan Aydın

  Ayhan Aydın, 1978 Eskişehir doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Makina mühendisliğini bitirdikten sonra sırasıyla Baltacıoğlu mühendislik ‘te otomatik şanzıman uzmanlığı, Çukurova Ziraat Karadeniz bölge şube müdürlüğü, JMS jant üretim sorumluluğu ve son olarak Tofaş’ta farklı departmanlarda olmak üzere son 12 senedir çalışmaktadır.


  Bülent Gök

  Arçelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi


  Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Bülent Gök, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahiptir.


  Çağatay Kuyucu


  Lise: Özel Bilkent Lisesi
  Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Hasan Kutluhan Kendir

  H.Kutluhan KENDİR, 08/07/1979 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Diyarbakır’da, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimine, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde başlayıp 2001 yılında tamamladı.
 • » PLANLAMA VE PROJE TASARIMINDA İSG

  Prof. Dr. Erdoğan Küçüköner


  1965 yılında Gümüşhane ili Torul ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ürünleri Teknolojisi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında yurt dışında doktora yapma hakkını kazandı ve YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerine gitti. University of Georgia bünyesinde yabancı dil eğitimi aldı.
  Afrooz Moatari-Kazerouni

  Afrooz Moatari-Kazerouni, Kanada, Lethbridge Üniversitesi'nden Dhillon School of Business'da profesördür. Ondan önce New York'taki Adelphi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Mühendislik Yönetimi alanında bilgi birikimine sahip, Endüstri Mühendisliği dalında doktorasını Kanada Polytechnique Montreal'den, yüksek lisansını ise Danimarka Teknik Üniversitesi'nden İmalat Mühendisliği alanında almıştır.
  Eliz Yılmaz


  2005-2010 Bilkent Üniversitesi Ankara, Turkiye
  Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

  Fatih Erdem


  TANAP QHSSE Direktörü


  Fatih ERDEM, TANAP şirketinde QHSSE Direktörü olarak çalışıyor. Mevcut görevinden önce, Savunma Bakanlığı, BOTAŞ ve BP gibi çeşitli şirketler ve görevlerde çalıştı. Lisansını ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden, Yüksek Lisansını Birmingham Üniversitesi Mühendislik Yönetimi ve Kalite Yönetimi’nden ve ‘British Safety Council’dan Güvenlik Yönetimi Uluslararası Diploma Derecesi mevcut.  Hüseyin Karatağ

  İnşaat Y. Mühendisi

  1992-1996 Lisans-İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
  2010-2013 Yüksek Lisans -Gazi Üniversitesi • » PROSES GÜVENLİĞİ VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

  Doç. Dr. Ali Sarı

  Şubat 2017 yılında 18 sene kaldığı ABD den Türkiye de İstanbul Teknik Üniversitesinde Doçent kadrosunda çalışmak için dönmüştür. Şu an İTÜ de görevlidir. Ali Sarı Patlama ve Yangin Risk Analizleri ve Patlamaya ve Yangina dayanikli Yapi Tasarimi konularinda uluslarasında tanınan bir uzmandır.
  Ayşe Nazar Çoban

  1985 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversite Kimya Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazandı ve 2008 yılında lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyeti sonrasında, ATAŞ Rafinerisi Söküm ve Terminal Dönüşüm projesinde Müteahhit Saha Emniyet Gözlemcisi olarak çalışmaya başlayan Ayşe Nazar, 2009 yılında Tüpraş Kırıkkale Rafineri bünyesinde İş Güvenliği Mühendisi görevinde çalışmaya başladı.


  Faruk Seven


  22.03.1981 tarihinde Kırşehir’de doğdu. İlkokul öğrenimini Kırşehir’de, ortaokul ve lise öğrenimini Çankırı’da tamamladı. Üniversite öğrenimine, 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde başlamış, 2003 yılında tamamlamıştır.  
  Prof. Dr. Fatma Suna Balcı

  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Bölümü, 06570, Maltepe/ANKARA


  Prof. Dr. Shahid Abbas Abbasi


  Prof. S. A. Abbasi, 1979-87 yıllarında Su Kaynakları Merkezi, Kozhikode Su Kalite ve Çevre Bölümünden sorumlu olduktan sonra 1987'den beri bir üniversite profesörüdür. 1984-1987 yılları arasında California State Üniversitesi'nde Misafir öğretim üyesiydi ve Minnesota, Florida, Kaliforniya, Berkeley, Malaya ve El-Ahsa üniversitelerinde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. • » RİSK YÖNETİMİ

  Dr. Mehmet Güllüoğlu


  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.  Dr. Ali Rıza Tiryaki

  ARTI Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Limited Şirketi Kurucu ortağı ve Genel Müdürü

  1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
  Hartmut Friedrich Hiddemann

  06/1985 Oberstufengymnasium Eschwege'de Üniversite giriş diploması
  1985 - 1991 Braunschweig Teknik Üniversitesinde üniversite eğitimi:
  Makine Mühendisliği, uzmanlık: Tasarım Mühendisliği
  Prof. Dr. Konstantin Nikolas Todradze


  2006 yılından bugüne kadar -  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İSG alanında Kıdemli uzman ve kıdemli danışmanı, Uluslararası Sanayici ve Girişimciler Kongresi FNPR (Rusya Sendikalar Federasyonu) Kıdemli Danışmanı (RSPP ve CIS Organizasyon), Ulusal OSH Merkezleri Derneği (Moskova, Rusya) üyesi.
  Dr. Tasneem Abbasi


  Dr Tasneem Abbasi, lisans ve master derecelerini sırasıyla, Pondicherry Üniversitesi'nden ayrı olarak, kimya mühendisliği ve çevre mühendisliğinde aldı. Ayrıca, İngiltere'deki Survey Üniversitesi'nde Üçlü Chevening Bursu ile su ve çevre mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı.  Tevfik Paçacı

  Emekli Baş İş Müfettişi

  1980 Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur.
  1981-1984 yılları arasında özel firmalarda saha mühendisliği, şantiye şefliği ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulundu. • » SEKTÖREL İSG UYGULAMALARI

  Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu

  Profesör Ekşioğlu, 1992´den beri Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Uygulamalı İstatistik alanlarında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Makine (Lisans, Türkiye), Uçak-Uzay (Y. Lisans, ABD) ve Endüstri mühendisliği (Y. Lisans ve Doktora, ABD) alanlarında Türkiye ve ABD´de eğitim gören Prof. Ekşioğlunun, ayrıca tamamlamadığı Felsefe (Lisans) ve Matematik (Y. lisans) eğitimleri vardır.  Dr. Cebrail Şimşek

  1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990 yılında aynı fakülteden Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlığını almıştır. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı diploması verilmiştir.
  Engin Konyalıgil


  Engin KONYALIGİL, 1983 Samsun doğumlu. Gıda mühendisliği mezunu. Halen bir devlet üniversitesinde doktora çalışmalarını devam ettirmektedir.  Kaan Günerkan

  1987 yılında Üsküdar doğumlu olan Kaan GÜNERKAN, ilkokul yıllarının bir kısmını İstanbul da geçirmiş sonrasında 2004 yılında Adana Erkek Lisesinden mezun olmuştur.

  Prof. Dr. Kayıhan Pala

  1964 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokulu Keban’da, ortaokul ve liseyi Bursa’da bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize merkez Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi.

 • » TARIM SEKTÖRÜ VE İSG

  Prof. Dr. Zeynep Şimşek

  Prof. Dr. Zeynep Şimşek 2001-2016 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Iowa Üniversite Halk Sağlığı Okulu’nda tarım tıbbı eğitimini almış, Türkiye’de ilk kez 2012 yılında ‘1. Tarımda Çalışanların Sağlığı Sempozyumu’nu düzenlemiş ve 2013 yılında Harran Üniversitesi’nde ‘Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur.  Aslıcan Güler

  1984 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2007 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

  Prof. Dr. Ferdi Tanır

  1960 Adana doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

  Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesinden 1985 yılında mezun olmuş ve Çankırı İli Eskipazar ilçesi Merkez sağlık ocağında zorunlu hizmetini tamamlamıştır.

  Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Doç. Dr. Y. Benal Öztekin, 1992-2002 yılları arasında bu bölümde, 2002-2007 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapmış, 2007 yılından itibaren ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.   Prof. Dr. Zeki Yarar

  Yüksek Lisans: Bazı heteroyapılarda dalga fonksiyonlarının geçirgenlik katsayılarının ve akım voltaj karakteristiklerinin transfer matris yöntemi ile incelenmesi
 • » TEFTİŞ VE DENETİM UYGULAMALARI

  Semih Özçakır

  Makine Mühendisi
  İş Başmüfettişi
  İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı


  Yıldız Teknik Üniversitesinin Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılındaki mezuniyetinden sonra askerlik görevini tamamlamıştır.


  Alpaslan Kılıçarslan

  11/02/1982 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladı. Üniversite öğrenimine, 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde başlayıp 2007 yılında tamamladı. 2015-2016 yılları arasında Avrupa Birliği Jean Monnet Bursundan faydalanmaya hak kazanarak İtalya’nın Torino kentinde yer alan ITCILO’da (Torino Üniversitesi-ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği programında yüksek lisansını tamamladı.
  Aybike Yurtsever

  1985 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazandı. 2008’de lisans eğitimini tamamladıktan sonra, ilk olarak İstanbul Tuzla Erkal Gemi Bakım Onarım Tersanesi’nde İş Güvenliği ve Çevre Mühendisi olarak işe başladı.
  Dr. İstemi İsmail Oral


  1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 2000 yılına kadar Adana Devlet Hastanesinde görev yaptı. 1997 yılında bir sömester İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı kürsüsünde Honorary Research Fellow olarak çalıştı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı.
  Mauro Gotti

  Politecnico di Milano'da Kimya Mühendisliği üzerine master yapan Mauro ,İtalya DEKRA süreç güvenliğinde , Ana Süreç Güvenliği Danışmanlığı ve Teknik Operasyon Müdürlüğünde görev almıştır.Mauro Gotti Petrol & Gaz, petrokimya, kimya, ilaç fabrikaları ve diğer sektörler için HSE danışmanlık faaliyetlerinde 20 yıllık bir deneyime sahiptir.
  Pelin Temel Aydoğdu


  Tai İş Güvenliği Uzmanı


  Pelin TEMEL AYDOĞDU 1987 yılında Ankara’da doğmuştur. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde “Potansiyel Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Alanlarının Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Çevresel ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi” üzerine yaptığı yüksek lisansını 2015 yılında tamamlamıştır. • » YÜKSEKTE ÇALIŞMA

  H. Necati Ersoy

  H. Necati ERSOY 1961 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

  Alperen Fatih Dursun

  1987 yılında Osmancık’ta doğdu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
  Ertürk Ergenekon

  1983 İstanbul - Kartal doğumludur. Ortaöğrenimini Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Ekonometri, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerini bitirmiş, Yüksek Lisansını Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesinde Business Administration bölümünde tamamlamıştır.
  Muhammed Raşit Aydos

  1985 yılında Kırıkkale’de doğdu. 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

  Stephen A C Williams

  Stephen kariyerine 1977 de kurulumundan kısa bir süre sonra İngiltere Sağlık ve Güvenlik Yönetici olarak başladı. Bir müfettiş olarak eğitildikten sonra, Kraliçe Elizabeth II köprüsü Dartford'daki Thames'in ikinci geçişinde çalışmaya başlamadan önce bir dizi operasyonel görevde bulundu. 
 
Ana Sayfa               Davet               Fotoğraf Galerisi               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: isgkongresi@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale