Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. Birimleri ve bağlı kuruluşları aracılığıyla sosyal barışı ve refahı sağlamayı, aynı zamanda iş gücünün kalitesini ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Bakanlık çalışma yaşamını ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyici önlemler alır. Bunu, kanun uygulamaları, eğitim ve denetim gibi araçlar ile sağlar. Bakanlığın en önemli görevlerinden bir de işyerlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanmasıdır. Bu görevi Bakanlık adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yürütür.

Bakanlık eğitim ve çeşitli fiziksel, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta sisteminin işletilmesi gibi araçlardan yararlanır. Bakanlık her yıl çalışma hayatına ilişkin istatistikleri toplar ve yayınlar.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Amacı

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da kıtalar arası iş sağlığı ve güvenliği sinerjisi
  • Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.
  • ILO rakamlarına göre; Dünya’da 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü bulunmaktadır. Dünya’da; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.

Geçmişten bugüne...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ilk olarak 2001 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında İstanbul’da sekizincisinin düzenleneceği konferans ile dünyanın birçok yerinden alanlarında öncü akademisyenler ve uzmanlar, çalışma hayatı ile ilgili taraflar ve öğrenciler bir araya gelerek “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” olarak belirlenen genel başlık altında bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini paylaşma imkanı bulacaklardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı son yedi Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı aşağıda listelenmiştir.

Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Açılış Konuşmaları

Sayın Bakanlar, Uluslar arası Çalışma Örgütü'nün ve Uluslar arası Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Değerli Temsilcileri,Değerli Katılımcılar, Basın Mensupları; 1955'den bu yana her yıl üç yılda bir üç yılda bir yapılan ve bu yıl 19'ncusu düzenlenen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi münasebetiyle sizler ile bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Yüz otuz ülkeden üç bin yedi yüz kişinin katıldığı ve beş gün sürecek bu Kongre'de dün akşam İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye devletlerin Çalışma Bakanları ile bir araya geldik. Bundan dolayı İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelektin İhsanoğlu belki aramızdalar, kendilerine çok teşekkür ediyorum.

 
DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

ULUSLARARASI VE ULUSAL KURULUŞLAR
   
 


Ana Destekleyici  


   
      
   
 
Ana Sayfa               Davet               Fotoğraf Galerisi               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: isgkongresi@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale